Zborniki

Effie je oder, na katerega naročniki in agencije postavimo svojo komunikacijsko uspešnost in učinkovitost, da ju zunanja strokovna javnost neodvisno potrdi, sami pa lahko svojo tržno komunikacijo primerjamo z drugimi. S tem dobimo potrditev lastnega znanja in dela, pa tudi večjo kredibilnost v okoljih, v katerih delujemo. Effie je tudi prostor za izmenjavo dobrih praks in znanja. Z vsakim novim Zbornikom nagrajenih akcij komunikacijske učinkovitosti se širi knjižnica primerov slovenske komunikacijske učinkovitosti, zbornik pa postaja tudi nepogrešljiv in referenčen vir znanja in spoznanj pri komuniciranju in marketingu.