Vas skrbi, da boste s prijavo na Effie razkrili preveč podatkov?

20. maja. 2018 / Aktualno

Prijava akcije na Effie® je priložnost, da agencije in oglaševalci sodelujejo. Rezultat tega sodelovanja pa je tudi poglobljeno razumevanje in vrednotenje aktivnosti, ki se lahko uporablja interno za upravičevanje vlaganja v tržno komuniciranje. Pri tem velja tudi omeniti, da je nagrada Effie Slovenija najbolj zaželena in marketingašem tudi največ pomeni za gradnjo tako poslovne uspešnosti projekta kot seveda tudi za rast znamke in je priznanje ter potrditev sodelovanja med oglaševalcem in agencijo.

Pomembno je, da partnerji pričnete že zgodaj s pripravami na prijavo in da se transparentno ter dosledno dogovarjate o podatkih, ki jih želite vključiti. Oglaševalci namreč najbolj neradi izdajajo poslovno občutljive podatke, ki se pogosto nanašajo na podatke o povečanju prodaje ali dobičku, ki ga ustvari tržno-komunikacijska akcija. Ampak te skrbi so skoraj zagotovo odveč, saj Effie Slovenija v svoji  več kot 15 letni zgodovini podeljevanja nagrad še ni imela primera, ko bi blagovna znamka utrpela poslovno škodo zaradi sodelovanja v tekmi Effie.  Podatki, navedeni v pisni prijavi akcije so dejansko lahko stari tudi do 3 leta, običajno pa do same objave akcije v Zborniku preteče še dodatnih 6 mesecev. Če je bila tržno-komunikacijska akcija zelo uspešna, pretečen čas pomeni, da je njen finančni učinek trg v tem času zagotovo že zaznal in se najverjetneje na aktivnosti konkurence že odzval. Pri tem je pomembno vedeti, da je veliko poslovnih podatkov dejansko že bilo javno objavljenih, bodisi v letnih poročilih, raznih predstavitvah ali intervjujih s ključnimi predstavniki družbe, morda pa je organizacija celo že prijavila študijo primera na kakšnih drugih mednarodnih tekmovanjih.

Nekateri oglaševalci lažje kot podatke o dobičku in prodaji razkrijejo podatke o prihrankih, ki se jih lahko izračuna na različne načine, ne da bi razkrili absolutne številke. Prijavitelji lahko uporabijo indeksirane podatke, da prikažejo relativno rast povečanja prodajne vrednosti blagovne znamke, ustvarjeno s tržno dejavnostjo, ne da bi razkrili absolutne številke dejanske prodaje. Na voljo je tudi ogromno podatkov raziskovalnih družb, ki zagotavljajo neodvisne dokaze o povečanju tržnega deleža blagovne znamke, ki je posledica učinkovite spremembe strategije. Za posebne ponudbe raziskav, strokovnega svetovanja in pomoči sta za aktualno izvedbo Effie poskrbela Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana in raziskovalna hiša Aragon, katerih podatke lahko uporabite za večjo kredibilnost vaše prijave.

Prijavitelji lahko v prijavi dodatno označite posamezne poslovno občutljive podatke kot strogo zaupne, kar pomeni, da bo celotna prijava z zaupnimi podatki posredovana v branje le žiriji, ki je v svoji oceni dolžna upoštevati zaupne podatke, v obrazložitvi pa upravičena samo omeniti, vendar brez konkretnega povzemanja. V skladu z določili Pravilnika o ocenjevanju akcij in podpisom Izjave o varovanju podatkov je ocenjevano gradivo s strani žirije v celoti obravnavano kot strogo zaupno. Člani žirije so zavezani k popolni molčečnosti o presojanem gradivu, ki ga ne smejo posredovati nikomur ter so ga dolžni obravnavati in z njim ravnati primerno oznaki strogo zaupno. Ob prijavi lahko oddate tudi dve ločeni verziji prijave pisne predstavitve akcije, pri čemer bo ena prijava z zaupnimi podatki, ki je namenjena ocenjevanju žirije in druga izključno besedilna pisna predstavitev akcije, ki je lahko tudi brez zaupnih podatkov, namenjena pa bo javni objavi v Zborniku. Prijavitelji pa imate tudi tokrat možnost popolne prepovedi javne objave vaše pisne predstavitve akcije v celoti.

Dodatno je pomembno razumeti, da člani žirije ne prejmejo v branje in ocenjevanje tistih akcij, kjer so se samoizločili, kar pomeni, da ne smejo ocenjevati akcije, ki jo je prijavila agencija ali podjetje, za katerega delajo ali so delali v času priprave ali izvedbe akcije, so z njeno pripravo ali izvedbo kako drugače povezani ali pa je prijavljena akcija neposredno konkurenčna akciji, ki so jo pripravljali ali izvajali sami. Vaše akcije torej ne bo ocenjeval žirant, ki bi bil vaš konkurent, akcije ne bo prejel niti v branje, ko pa se bo na seji žiriranja obravnavala vaša akcija, se bodo vsi samoizločeni žirantje iz sobe tudi fizično umaknili.

Smo vas prepričali, da boste razmislili o prijavi vaše akcije na Effie?