Učinkovitost je v središču našega poslovanja

4. aprila. 2017 / Aktualno
MATEVZ_MARTINUC_FRn-4

Generalni direktor Hofer Slovenija, Matevž Martinuč.

Leto 2016 je za Hofer pomenilo odprtje dodatnih poslovalnic, nove zaposlitve in tudi številne komunikacijske projekte. Kako ocenjujete minulo leto?
Zelo smo ponosni, da smo odprli tri nove poslovalnice in širili prodajno površino obstoječih, zaradi česar smo kupcem lahko ponudili še bolj razgibano ponudbo izdelkov, hkrati pa smo v svoje vrste povabili nove sodelavce, ki v še večjem številu pomagajo pisati uspešne zgodbe podjetja. Praznovali smo tudi deseto leto naše prisotnosti v Sloveniji , kar je za vse nas predstavljalo pomembno prelomnico. V tem času smo se s ponosom ozrli na pretekle uspehe in se z navdušenjem posvetili uresničevanju novih ciljev.
Kot zelo uspešnega ocenjujemo tudi naš tržno-komunikacijski nastop, s katerimi gradimo svojo prepoznavnost in podobo trgovca, ki mu kupci lahko zaupajo, saj s ponudbo izdelkov lastnih blagovnih znamk jamči tudi njihovo zelo visoko kakovost, hkrati pa jih je kupcu zmožen ponuditi po najugodnejši ceni.
Odraz uspešnega delovanja pa so seveda tudi številne nagrade, ki smo jih za naše delo prejeli tako po oceni kupcev kot tudi stroke. Tudi uvrstitev v izbor Effie finalistov za nas pomeni potrditev našega uspešnega dela.

Kako pri Hoferju razumete učinkovitost?
Naše podjetje zasleduje načela diskontnega poslovanja, zaradi česar je optimiziran prav vsak korak našega delovanja (hitra obdelava nakupa, hitro obračanje blaga v poslovalnicah, skrbno načrtovanje vseh logističnih poti od dobavitelja do končnega kupca, interna organizacija), vse z namenom minimiziranja stroškov, optimalne odprodaje in s tem zagotovitve izdelkov najvišje kakovosti po najnižjih cenah. Prav z optimizacijo procesov lahko našim zvestim kupcem zagotovimo najugodnejše cene, saj vse naše prihranke prenašamo nanje v obliki ugodne ponudbe. Učinkovitost je tako v samem središču našega poslovanja, kar sta pričela uveljavljati že ustanovitelja podjetja Karl in Theo Albrecht, mi pa to načelo na vseh nivojih našega delovanja uveljavljamo še danes. Komuniciranje pri tem ni izvzeto, zato verjamem, da nam je avtentičen in premišljen pristop pomagal, da smo kot uspešni prepoznani tudi na nagradah Effie.

Kako presojate, katere projekte boste realizirali in s kakšno komunikacijo boste lahko najbolj učinkoviti?
Da smo lahko pri našem delu na področju komuniciranja kar najbolj uspešni, se seveda povezujemo s strokovnjaki na področju tržnih analiz, strateškega razvoja in kreative, ki nam pomagajo doseči kar najbolj optimalne rezultate. Na eni strani želimo jasno graditi na ugledu podjetja, na drugi strani pa čim bolj primerno prestaviti naše izdelke in storitve ter premostiti ovire kupcev, ki jih mogoče še tehtajo pri nakupni odločitvi. Pogosto si pomagamo z dolgoletnimi izkušnjami mednarodne skupine ALDI, kateri pripadamo, najbolj enostaven in prvinski pokazatelj naše uspešnosti pa so naše prodajne številke. Veliko večino projektov razvijemo in produciramo lokalno, prilagojeno slovenskemu kupcu in njegovim potrebam.
Zaradi naše zavezanosti trajnostnemu delovanju na vseh nivojih pogosto izpostavimo projekte trajnostne ali družbeno odgovorne narave; želimo postati trgovec, ki bo drugim za zgled, tako po poslovni kulturi kot v odnosu do okolja in ljudi. Pri vsem, kar počnemo, pa sledimo načelom, enostavnosti, merljivosti in učinkovitosti.

Omenjate potrošnike, ki jih nagovarjate. Kakšni pa so slovenski potrošniki in kako se vaša komunikacija prilagaja vašemu razumevanju kupca?
Opažamo, da so kupci vse bolj osveščeni, zdrava in trajnostno pridelana hrana pa postaja vse pomembnejša vrednota, zato kupci vse pogosteje posegajo po lokalnih in ekoloških živilih. V ta namen je v naših poslovalnicah na voljo vedno večja ponudba izbranih izdelkov ekološke pridelave, ki so združeni pod visokokakovostnimi lastnimi blagovnimi znamkami Natur aktiv, Natur aktiv Baby (za najmlajšo in najbolj občutljivo populacijo) in blagovnimi znamkami dobaviteljev. Ker se odzivamo na želje kupca, hkrati pa želimo podpirati tudi lokalno gospodarstvo, je pri nas že od samega začetka na voljo veliko izdelkov slovenskih dobaviteljev, število pa nenehno tudi povečujemo.

Omenili ste tudi družbeno odgovornost, kjer je Hofer opazno aktiven. Kako je to povezano z učinkovitostjo?
Odgovornost je, poleg enostavnosti in doslednosti, osrednja vrednota podjetja, ki jo pri Hoferju jemljemo zelo resno. Tako tudi na področju družbene odgovornosti delujemo učinkovito in smo v celoti predani izvajanju projektov, ki jih združujemo pod iniciativo Danes za jutri
Zelo učinkovito uresničujemo našo zavezo trajnostnemu poslovanju: prizadevamo si za čim bolj zdravo in okolju prijazno ponudbo izdelkov, odgovorno proizvodnjo in porabo virov ter dolgoročno sodelovanje s slovenskimi dobavitelji in njihovo izobraževanje na nivoju zagotavljanja visokih mednarodnih standardov naše trgovske skupine. Naše pojmovanje trajnostnega delovanja obsega tudi odgovornost do naših sodelavcev, ki jih spodbujamo k zdravemu življenju, gibanju in pozitivnem sobivanju.

Kaj pa prinaša jutri in kako se pripravljate nanj?
Spremembe so stalnica in ne moremo pričakovati, da se ne bi bilo treba spreminjati tudi nam. Trgovina je sicer tradicionalna dejavnost, se pa tudi tu v prihodnje zagotovo obetajo večje spremembe. Pri Hoferju imamo jasno začrtane vrednote in vizijo, ki nam pomagajo upravljati s spremembami. Na področju tržnega komuniciranja bomo vsekakor še naprej iskali prepričljive, učinkovite taktike in orodja, na kar se pripravljamo že danes. Eden izmed načinov je tudi to, da se že danes obračamo k mladim in jim pomagamo pri njihovem razvoju. Tako smo v marcu mlade kreativce povabili k sooblikovanju predloga naše nove trajnostne vrečke iz blaga in prejeli smo prav navdušujoče predloge.

1