Študentje EF in FDV preko izkušnje žiriranja do novih znanj

21. junija. 2021 / Aktualno

Poslanstvo Effie je širitev znanja in spodbujanje strokovnosti, uspešnosti in učinkovitosti pri doseganju zastavljenih ciljev z uporabo tržnega komuniciranja. Poglobljenost, usmerjenost v raziskovanje in celosten ter celovit vpogled v delovanje trga in vseh deležnikov na njem se začenja na fakultetah, kjer primere Effie finalistov že vrsto let uporabljajo v svojem učnem procesu. Effie Slovenija želi v duhu svojega poslanstva močneje vključiti tudi študente.

Povabili smo jih k udeležbi na Effie dogodkih, na pobudo Effie partnerja, Zavarovalnice Triglav, pa bomo naredili korak naprej: študentje bodo dobili podobno izkušnjo, kot jo imajo člani žirije. Žirantje izkušnjo s članstvom v žiriji opišejo kot priložnost za vpogled v primere dobre prakse, v nove opredelitve komunikacijske učinkovitosti ter spoznavanje različnih industrij, njihovih posebnosti in konkretnih izzivov znamk. Študentje – za razliko od članov žirije, ki so izkušeni strokovnjaki – preliminarno ne poznajo posebnosti posameznih panog in/ali znamk in lahko zato ocenjujejo dela na podlagi informacij v prijavi in nenazadnje prepričljivosti zapisanega.

Izbrani študentje Ekonomske fakultete (EF) in Fakultete za družbene vede (FDV) bodo pod mentorstvom prof. dr. Vesne Žabkar iz EF in izr. prof. dr. Anžeta Burgerja in asist. mag. Nataše Verk  iz FDV formirali študentsko žirijo, ki bo med nagrajenci Effie Slovenija 2020, izbrala svojega zmagovalca. Študentska žirija bo v branje – po podpisu izjave o molčečnosti in nerazkrivanju podatkov in postopku samoizločitve – prejela prijave, ki so sicer primerne za javno objavo v Zborniku Effie Slovenija. Poleg  ocen na podlagi standardnih kriterijev žiriranja, ki jim jih bodo predstavili mentorji in vodstvo Effie Slovenija 2020, lahko pričakujemo, da bo študentska žirija izbrala najbolj prepričljivo napisano prijavo.