SPLOŠNI POGOJI

  1. SPLOŠNO

1.1 Effie Slovenija, nagrada za marketinško učinkovitost, zaseda osrednje mesto pri širjenju znanja in spodbujanju uspešnosti in učinkovitosti v marketingu. »Effie Slovenija« vključuje strokovno-izobraževalne dogodke, dvostopenjsko žiriranje in zaključno prireditev s podelitvijo nagrad. Po licenčni pogodbi z Effie Worldwide, Inc. jo prireja organizator Slovenska oglaševalska zbornica, registrirana v Ljubljani, Sloveniji, z matično številko 1332392000 in sedežem na Letališki cesti 35, 1000 Ljubljana, Slovenija.

1.2 Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa in govorcev ter odpovedi dogodkov ali tekme kadarkoli, brez predhodnega opozorilaPredavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja, bo organizator posebej označil in napovedal vnaprej na javnih objavah programa.

1.3 Vsi registrirani udeleženci, obiskovalci in ostali prisotni (v nadaljevanju “udeleženci”) bodo lahko spremljali celoten program dogodkov v živo.

1.4 Vsi registrirani udeleženci soglašajo, da sme organizator uporabiti ves fotografski, avdio in video material, ki bi lahko prikazoval udeležence Effie Slovenija. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov v promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Udeleženci se odrečejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so udeleženci omenjeni ali prikazani.

1.5 Udeleženci se Effie Slovenija udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na Effie Slovenija. Zaradi svetlobnih učinkov Effie Slovenija ni primeren za osebe z epilepsijo, za več informacij kontaktirajte organizatorja.

1.6 Organizator si pridržuje pravico do prepovedi vstopa ali zahtevi po zapustitvi dogodka določeni osebi, na podlagi neprimernega vedenja po lastni presoji članov organizacijske ekipe ali vseh, ki delujejo pod organizatorjevo avtoriteto.

  1. PRIJAVA NA EFFIE SLOVENIJA

2.1 Cene kotizacij so objavljene na spletni strani www.effie.si. Prijava na Effie Slovenija mora biti oddana prek spletne prijavnice Google Obrazci. Prijava prek spletnega obrazca je potrjena s prejetim potrditvenim elektronskim sporočilom. Po uspešno oddanem naročilu boste na e-poštni naslov, naveden v prijavnem obrazcu, prejeli predračun s plačilnim rokom 8 koledarskih dni. Račun se izstavi po plačilu predračuna ali po osmih dneh od izdaje predračuna. Račun je potrebno plačati v zakonsko določenem roku, v nasprotnem primeru vam bomo po veljavnem ceniku zaračunali stroške opomina.

2.2 Študentsko prijavnino lahko koristijo samo redni študentje, ki so na dan prijave mlajši od 26 let. Študentje morajo ob prijavi predložiti dokazilo o študentskem statusu in se ob prevzemu akreditacije identificirati z osebnim dokumentom. Študentska prijavnina se izključuje z ostalimi ugodnostmi.

2.3 S prijavo v celoti sprejemate splošne pogoje poslovanja.

2.4 Neplačilo računa ne pomeni samodejnega preklica registracije oziroma odjave z dogodka. V primeru odjave nas morate o tem obvestiti skladno s splošnimi pravili in pogoji na e-naslov info@effie.si.

2.5 Dolžnost udeležencev je, da ob vstopu na Effie Slovenija na registrski točki predložijo potrdilo o nakupu (e-potrdilo organizatorja) in se identificirajo z osebnim dokumentom. Kotizacije in akreditacije so vezane na osebo in niso prenosljive.

2.6 Kakršna koli zloraba kotizacije se kaznuje s prepovedjo vstopa na Effie Slovenija.

  1. ODJAVA Z EFFIE SLOVENIJA

3.1 Neplačilo računa ne pomeni samodejne odjave z dogodkov. Odjava mora biti v pisni obliki oddana na e-poštni naslov info@effie.si.  Upoštevane bodo samo pisne prošnje za odjavo.

3.2 Za odjavo do vključno 15 dni pred posameznim dogodkom velja strošek odpovedi v vrednosti 50 % vrednosti prijavnine. Po tem datumu povračilo ni več možno. V primeru odjave po navedenem skrajnem roku oz. neudeležbe na dogodku iz katerega koli razloga, je udeleženec dolžan poravnati prijavnino v celoti oziroma se že plačana kotizacija v celoti zadrži. V primeru odpovedi prijavnine, udeleženec ni upravičen do dobroimetja za druge dogodke.

3.3 V primeru, da se prijavljena oseba zaradi višje sile (naravnih nesreč, bolezni ali smrti ožjih družinskih članov) ne more udeležiti dogodka, je možno prijaviti nadomestnega udeleženca. Prošnja za zamenjavo udeleženca mora biti v pisni obliki poslana na e-poštni naslov info@effie.si. Zamenjava udeleženca je brezplačna.

  1. PRIJAVA NA TEKMOVANJE EFFIE SLOVENIJA

4.1 V tekmo za nagrade Effie Slovenija lahko akcije prijavijo tako agencije kot tudi oglaševalci. Prijavitelji so lahko iz Slovenije ali tujine, pogoj je samo, da je akcija potekala (tudi) v Sloveniji in razpolagajo s podatki o učinkovitosti akcije v Sloveniji.

4.2 Pred prijavo del na tekmovanje Effie Slovenija se mora prijavitelj seznaniti s pravili, dostopnimi na spletni strani www.effie.si. Vsi prijavitelji morajo strogo upoštevati pogoje prijave. S prijavo dela prijavitelj v celoti sprejema pravila tekme Effie Slovenija. Neupoštevanje katerega koli od pravil tekmovanja se kaznuje z diskvalifikacijo dotičnega dela iz tekmovanja.

4.3 Prijavljeno delo ne bo obravnavano kot popolno, dokler prijavnina zanj ne bo poravnana in ustrezen material ne bo prispel v pisarno Effie Slovenija ali ne bo naložen v spletni prijavni sistem. Organizator ne prevzema odgovornosti za dela, ki niso prijavljena do roka.

4.4 Cene prijavnin del na tekmo Effie Slovenija so v evrih (EUR). Prijava je zaključena po plačilu prijavnine. Prijavnina mora biti poravnana za vsako posamezno prijavljeno delo.

4.5 Kritje stroškov pošiljanja in vseh drugih stroškov, ki bi lahko nastali, je odgovornost prijavitelja.

4.6 Neplačilo računa ne pomeni samodejnega umika oziroma odjave dela s tekmovanja. V primeru odjave nas morate o tem obvestiti na e-naslov info@effie.si. Del ni mogoče odjaviti ali umakniti s tekme Effie Slovenija iz kateregakoli razloga po preteku zadnjega roka za prijavo del.

4.7 Ob izpolnjevanju registracijskega obrazca pozorno preverite vnesene podatke in oddane materiale.  Po preteku zadnjega roka za prijavo del sprememba oddanih materialov NE bo več mogoča. V primeru spremembe drugih navedenih podatkov pa vam bomo dolžni računati 70 € + DDV administrativnih stroškov.

  1. PLAČILO

5.1 Vsa plačila prijavnin (za osebno udeležbo in dela/tekmovanje) morajo biti nakazana v evrih (EUR). Cene prijavnin so objavljene na spletni strani www.effie.si. DDV se obračuna 22 % v skladu z ZDDV-1 slovenskega zakonika o DDV.

5.2 Za plačilo z bančnim nakazilom uporabite spodnje podatke. Prijavitelj mora pokriti vse stroške, ki nastanejo pri bančni transakciji, v nasprotnem primeru prijava ne bo zaključena. Pri plačilu se sklicujte na številko naročila.

Naziv: Slovenska oglaševalska zbornica
Naslov: Letališka cesta 35, SI-1000 Ljubljana
ID za DDV.: SI12850730
Matična številka: 1332392000
TRR: SI56 0201 0005 3715 074
SWIFT koda: LJBASI2X
Banka: NLB d.d.

5.3 Plačilo kotizacij na dan dogodkov na lokaciji dogodkov ne bo možno.

5.4 Če potrebujete tiskan izvod računa ali pogodbo za izvedbo plačila, vložite pisno zahtevo na info@effie.si.

5.5 Z vnosom podatkov o plačniku prijavitelj potrjuje, da so vneseni podatki pravilni, predstavljajo dejanski status in, da se štejejo za dokončne. Organizator bo za vsako spremembo računa zaračunal administrativni strošek v višini 70 EUR + DDV.

  1. PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

6.1 Z registracijo v prijavni sistem za dela Effie Slovenija in/ali izpolnjevanjem prijavnice Google Obrazci prijavitelj soglaša, da Slovenska oglaševalska zbornica uporablja pridobljene osebne podatke za namene analize podatkov udeležencev dogodkov in za informativne namene glede dogodkov, ki jih organizira Slovenska oglaševalska zbornica. Tako zbrane podatke lahko uporablja za obdobje največ 5 let. Vsak posameznik lahko kadar koli vloži pisno zahtevo pri Slovenski oglaševalski zbornici za začasno ali stalno prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene, ki so opisani zgoraj. Slovenska oglaševalska zbornica je dolžna v 15 dneh preprečiti zgoraj opisano uporabo osebnih podatkov in posameznika o tem obvestiti v naslednjih 5 dneh.

6.2 Organizator si pridržuje pravico do uporabe pridobljenih e-poštnih naslovov za pošiljanje pomembnih informacij o Effie Slovenija, vključno, a ne omejeno, z napovedmi govorcev, programa in vabili na dogodke ter tekmo Effie Slovenija. Naslovniki bodo imeli možnost odjave od prejemanja novic Effie Slovenija.

6.3 Vse informacije o zasebnosti najdete v naši Izjavi o zbiranju osebnih podatkov.

Verzija 2.0

Posodobljeno: 15. 10. 2022