Sodoben potrošnik do vedno več medijske vsebine dostopa prek pametnih telefonov

13. novembra. 2018 / Aktualno

Pametni mobilni telefon je prevzel prvo mesto ter postal prva in glavna naprava pri dostopu do digitalnih vsebin, kaže raziskava Medijska potrošnja 2018. Televizija v primerjavi z letom 2014 beleži padec dosega, a še vedno ostaja med mediji z najvišjim dosegom med uredniškimi medijskimi vsebinami, medtem ko novičarski portali, spletne strani in družbena omrežja beležijo njegovo rast. Povečujeta se tudi obisk spletnih trgovin ter uporaba klepetov in video klicev. Med posameznimi generacijami, vključenimi v raziskavo, se pojavljajo značilne medgeneracijske razlike, saj med mlajšimi generacijami, predvsem pri generacijah Y in Z, že danes beležimo drugačne, manj linearne vzorce medijske potrošnje.

V medijski potrošnji se začenja (r)evolucija

Slovenci smo ob krizi po letu 2008 spremenili potrošniško vedenje. Potrošnja je postala veliko bolj preudarna, o izdelkih, ki jih kupujemo, smo danes bolj informirani, pred večjimi naložbami pa veliko bolj previdni, kot smo bili pred letom 2008.

»V zadnjih dveh desetletjih sta medijski zemljevid najbolj korenito preoblikovala splet in uporaba digitalnih medijev. V prvem desetletju sta imela zagotovo največ vpliva na tiskane medije, v zadnjih letih pa so se začele dogajati spremembe tudi pri nakupni poti in sočasni uporabi drugih medijev, kot je televizija. Sodoben potrošnik postaja vsepovezan in zato danes podjetja oziroma blagovne znamke z njim komunicirajo integrirano, prek različnih točk stika. To potrjujejo tudi naše raziskave o medijski potrošnji in nakupni poti slovenskega potrošnika,« pojasnjuje Leon Brenčič, direktor odnosov z naročniki v iPROMu.

 

Spremembe v uporabi tehnologije in naprav vplivajo na medijsko potrošnjo

Spremembe v uporabi tehnologije oziroma naprav so prvi kazalnik trendov medijske potrošnje. Uporaba pametnega mobilnega telefona se še vedno povečuje in sedaj dosega 84 odstotkov slovenskih uporabnikov interneta. Indeks rasti pri tem je 148 (v 2014 je bil doseg 57 odstotkov). Raziskava kaže, da je uporaba ostalih vrst naprav, kot so namizni, prenosni in tablični računalniki, rahlo upadla. Na prvi pogled je to morda nenavadno, vendar v povprečju in najpogosteje še vedno uporabljamo dve napravi. Glede na to je mogoče zaključiti:

  • Mobilni telefon je prva in glavna točka stika z digitalnimi kanali. Mobilni telefon je naprava, ki je vedno pri roki in z uporabo različnih dodatnih funkcionalnosti in aplikacij omogoča največjo stopnjo personalizacije.
  • Povprečen potrošnik niti ne povečuje niti ne zmanjšuje števila zaslonov v uporabi. Zaradi vedno pomembnejše vloge pametnega mobilnega telefona posamezniki prilagajajo uporabo sekundarnih naprav.

Slovenski spletni uporabniki v običajnem dnevu v največji meri uporabljajo elektronsko pošto (63 %), družbena omrežja (57 %), brskajo po spletnih straneh (52 %), berejo novice na novičarskih portalih (50 %) in gledajo televizijo (47 %).

Kako naj oglaševalci učinkovito prek spleta nagovorijo različne generacije?

Raziskava Medijska potrošnja 2018 deli potrošnike v različne generacije: Z, X, Y in Baby Boom-erje. Vsaka od naštetih generacija je v svojih medijski potrošnji zelo specifična. Več o raziskavi, o medijskih navadah sodobnih potrošnikov in o tem, kaj na digitalnih kanalih najbolje učinkuje ter kako naj oglaševalci učinkovito prek digitalnih medijev nagovorijo različne generacije, bo Leon Brenčič predstavil na Effie dnevu učinkovitosti 2019.

iPROM je partner Effie Slovenija 2018