PRIJAVNI PORTAL

V prijavni portal za nagrado Effie Slovenija 2023 lahko od danes naprej pa vse do 12. septembra 2023 vnašate svoje prijave del.

V tekmo Effie Slovenija 2023 lahko prijavite kampanje, ki so potekale v Sloveniji kadarkoli med 1. julijem 2021 in 30. junijem 2023, v kategoriji dolgoročnih kampanj pa vsaj med 1. julijem 2020 in 30. junijem 2023. Prijave so možne v osmih panožnih kategorijah ter enajstih posebnih kategorijah, od katerih sta dve novi: Medijske strategije in inovativna uporaba medijev, Engaged Community.

 

RAZPISNI POGOJI

V prijavi za nagrado Effie Slovenija 2023 veljajo izključno rezultati, ki dokazujejo učinkovitost in uspešnost kampanje za razpisno obdobje (kadarkoli med 1. julijem 2021 in 30. junijem 2023) na območju Republike Slovenije.

Za nagrado Effie Slovenija 2023 se lahko poteguje vsaka ideja in komunikacijska kampanja, za katero obstajajo empirično dokazljivi podatki o učinkovitosti in uspešnosti ne glede na:

 • časovni okvir trajanja komunikacije: lahko gre za krajše kampanje, ki so trajale le del razpisnega obdobja, ali pa za dlje časa trajajoče kampanje, ki presegajo razpisno obdobje, vendar v tem primeru rezultate izolirate le na razpisno obdobje. Kampanja je morala potekati kadarkoli v razpisnem obdobju, v kategoriji Dolgoročna uspešnost in učinkovitost pa vsaj tri leta;
 • višino proračuna: lahko gre za nizkoproračunske kampanje ali pa kampanje, ki so proračunsko večje od tekmecev ali vaših preteklih kampanj;
 • število uporabljenih tržno-komunikacijskih kanalov ali njihovo kombinacijo: lahko gre za kampanjo, ki je potekala na več kanalih ali na enem samem;
 • to, ali sta agencija in/ali oglaševalec iz Slovenije ali tujine: v Effie Slovenija je razpisni pogoj le ta, da je kampanja potekala v Republiki Sloveniji ne glede na to iz katere države so sodelujoča podjetja/organizacije. Kampanja je lahko potekala tudi v drugih državah, vendar v tekmi Effie Slovenija podatke izolirate izključno na tisti del kampanje, ki je potekal v Republiki Sloveniji.

 

KORISTNI NAPOTKI

Prijavni portal je za večino od vas nov, saj vas je le peščica doslej prijavljala dela na druge Effie nagrade, zato vam v nadaljevanju podajamo še nekaj praktičnih napotkov:

 • Takoj si ustvarite uporabniški račun. Oseba, ki bo pri vas vnašala prijave v prijavni portal, si naj čim prej ustvari uporabniški račun in začne z vnosom prve prijave (zaključi jo lahko vse do 12. 9. 2023). Če imate že ustvarjen račun, se lahko v prijavni portal prijavite z obstoječim. 
 • Pazite na število besed in uporabljajte grafe. Kljub temu, da je pri vsakem odgovoru omejitev števila besed, boste lahko v postopku vnosa prijave vnesli več besed od najvišjega dovoljenega števila, besedilo odgovora pa boste kasneje pred zaključkom prijave lahko urejali in skrčili na najvišje dovoljeno število. Prav tako vam ni potrebno uporabiti vsega prostora, ki ga imate na voljo. Pišite osredotočeno, jedrnato in zanimivo. Kjer je smiselno, spodbujamo uporabo grafov/tabel, ki lahko žirantom že na prvi pogled hitreje in bolje predstavijo situacijo. Včasih je to uporabno tudi v primerih, ko bi želeli povedati malce več kot pa je dovoljeno besed v besedilnem delu vašega odgovora.
 • Napišite povezano zgodbo. Tudi če tega ne boste storili pri prvem osnutku odgovorov, preberite vaše odgovore v celoti pred zaključkom prijave – ali se sekcije berejo kot koherentna zgodba, so sekcije povezane med seboj in ne stojijo same zase, ali je povezava med njimi dovolj jasna – tudi za ocenjevalca, ki ni seznanjen z vašo panogo?
 • Uporabljajte oblikovanje besedila. Portal omogoča več funkcij oblikovanja besedila vaših odgovorov: različni nivoji naslovov, nadpisano (uporabite pri navajanju virov), odebeljeno, poševno, oštevilčeno, po alinejah itd. Olajšajte žiriji branje.
 • Prihranite čas z multi prijavo. Če nameravate isto kampanjo prijaviti v več kategorij, lahko to naredite simultano. Že na začetku dodelite kampanji vse želene kategorije (do max 4) in odgovorite na vsa vprašanja, ki se bodo avtomatsko pripisala vsem prijavam iste kampanje. Nato pa dokončajte vsako individualno prijavo tako, da po potrebi modificirate posamezne odgovore, za katere želite, da so prilagojeni posamezni kategoriji in odgovorite na preostala vprašanja, ki zahtevajo drugačen odgovor za vsako kategorijo.
 • Za pravilen seštevek točk bodite natančni pri poimenovanjih. Preverite pravilnost poimenovanja in črkovanja imen podjetij, agencij in blagovnih znamk, ker vse to vpliva na končni seštevek točk za priznanja za najučinkovitejšo blagovno znamko, agencijo in oglaševalca, na globalnem nivoju pa na seštevek točk v Effie Indexu.
 • Razmislite tudi o drugih tekmah Effie. Če boste (ali ste že) vašo kampanjo prijavili tudi v druge tekme za nagrado Effie, vam bo delo malce olajšano, saj uporabljajo številni programi Effie isti prijavni portal, denimo Effie Hrvaška, Effie Srbija, Effie Europe, Effie Global, Best of the Best Europe, Best of the Best Global in številni drugi.
 • Izkoristite možnost naročila poročila žirije o prijavljeni kampanji. Za vsako prijavljeno kampanjo posamezni član žirije poda pisno obrazložitev svoje ocene kampanje. Poročilo, ki je skupek posameznih mnenj o prednostih in slabostih posamezne kampanje, je lahko odlično vodilo za prijavitelja pri vseh bodočih prijavah, ter tudi napotek oglaševalcu in agenciji pri pripravi prihodnjih tržno-komunikacijskih strategij.
 • Delitev stroška prijavnine med partnerji. V Effie spodbujamo pisanje prijave v timu, kjer naj sodelujejo vsi partnerji, ki so pripomogli k uspehu kampanje. Lahko pa se dogovorite tudi o delitvi stroška prijavnine. V prijavnem portalu vam bomo izdali le potrdilo o prijavi, račune pa bomo izstavljali par dni kasneje iz pisarne SOZ. Če se z vašimi partnerji dogovorite za delitev stroškov prijavnine, nam to sporočite po zaključku prijave na info@effie.si.

 

 

KAKO PRIJAVITI?

Priporočamo, da si prenesete celotno razpisno dokumentacijo (prenos s klikom na posamezen dokument) in jo pozorno preberete. Pri pripravi vsebine za pisno predstavitev vam bo v pomoč, če z njeno strukturo in z vprašanji že takoj na začetku seznanite člane ekipe in sodelujoča podjetja. Priloženih obrazcev ne boste oddajali kot zaključene dokumente v prijavnem portalu; namenjeni so izključno vašemu internemu usklajevanju s partnerji na vašem projektu pred vnosom odgovorov v prijavni portal. Vse odgovore in informacije za prijavo na tekmo Effie Slovenija boste vsakega posebej vnesli neposredno v prijavni portal.

 

 

ROKI IN CENIK

Datumi in cenik tekme Effie 2023

Naše skupno poslanstvo je, da vodimo, navdihujemo in spodbujamo odlične marketinške prakse, ki so učinkovite in uspešne.

Effie nagrajuje ideje, ki delujejo!®

Srečno v tekmi Effie Slovenija 2023!