Postopek ocenjevanja

Ocenjevanje prijavljenih tržno-komunikacijskih akcij poteka dvostopenjsko v okviru dveh ločenih krogov ocenjevanja.

Ocenjevanje v obeh krogih poteka anonimno in zaupno.

Člani dvostopenjske žirije se pri ocenjevanju akcij odločajo samostojno in suvereno ter na podlagi svojega strokovnega znanja in izkušenj.

Člani žirije na obeh stopnjah po načelu samoizločitve ne smejo ocenjevati akcije, ki jo je prijavila agencija ali podjetje, za katerega delajo ali so delali v času priprave in/ali izvedbe akcije, so z njeno pripravo in/ali izvedbo kako drugače povezani ali pa je prijavljena akcija neposredno konkurenčna akciji, ki so jo pripravljali ali izvajali oziroma jo pripravlja in izvaja član žirije sam. Člani žirije ne prejmejo v branje in ocenjevanje tistih akcij, kjer so se samoizločili.

Ocenjevano gradivo se obravnava strogo zaupno. Člani žirije so zavezani k popolni molčečnosti o presojanem gradivu, ki ga ne smejo posredovati nikomur ter so ga dolžni obravnavati in z njim ravnati primerno oznaki strogo zaupno. Člani žirije podatkov o svojih ocenah in poteku ocenjevanja ne razkrivajo tretjim osebam tudi po zaključku nagrade Effie. Načelo molčečnosti zavezuje tudi strokovnega/no direktorja/ico Effie Slovenija, predsednika/co Effie Slovenija, člana/ico SOO Effie Slovenija, ki je član/ica tekmovalne komisije ter člana/ico podporne ekipe žirije.

V prvem krogu člani žirije skladno s Pravilnikom o ocenjevanju akcij ocenjujejo pisne predstavitve akcij in nanje vezano kreativno gradivo brez primerjav z drugimi prijavljenimi akcijami v isti kategoriji. Po končanem prvostopenjskem žiriranju se za vsako prijavo izračuna skupni rezultat točkovanja po sledečih ponderjih:

  • strateški izziv + cilji: 23,3 % končne ocene,
  • ideja: 23,3 % končne ocene,
  • izvedba ideje s kreativnimi rešitvami: 23,3 % končne ocene,
  • rezultati: 30 % končne ocene.

Tekmovalna komisija določi minimalno število zbirnih točk, potrebno za uvrstitev ocenjevanih akcij v drugi krog. Tekmovalna komisija se pred končno odločitvijo o določenem minimumu točk posvetuje še s predsednikom/co žirije. Akcije, uvrščene v drugi ocenjevalni krog, pridobijo status finalista in točke v Effie Effectiveness Index-u (več o Effie Effectiveness Index-u na spletni strani effieindex.com).

Finalne akcije se ocenjujejo v kategorijah, v katerih so bile prijavljene. V primeru, da je število v ožji izbor uvrščenih akcij premajhno, da bi bilo ocenjevanje znotraj kategorij smiselno, se žirija lahko odloči, da združi posamezne kategorije. Poleg pisnih predstavitev akcij se tudi v drugem krogu ocenjuje nanje vezano kreativno gradivo. Žirija najprej ocenjuje pisne predstavitve vseh akcij znotraj posamezne kategorije (s primerjavo z drugimi prijavljenimi akcijami v isti kategoriji), nato pa v enakem vrstnem redu še kreativno gradivo.

Po končanem drugostopenjskem žiriranju se za vsako prijavo izračuna skupni rezultat točkovanja po sledečih ponderjih:

  • strateški izziv + cilji: 23,3 % končne ocene,
  • ideja: 23,3 % končne ocene,
  • izvedba ideje s kreativnimi rešitvami: 23,3 % končne ocene,
  • rezultati: 30 % končne ocene.

Po končanem drugostopenjskem ocenjevanju tekmovalna komisija po posvetu s predsednikom/co žirije določi minimalno število zbirnih točk, potrebno za podelitev bronaste, srebrne in zlate nagrade.

Drugostopenjska žirija glede na rezultate ocenjevanja razglasi najboljše akcije v vsaki kategoriji, ki prejmejo zlato, srebrno ali bronasto nagrado. Žirija se lahko odloči tudi, da posamezne nagrade ne bo podelila. Če dve akciji v isti kategoriji dosežeta primerljivo končno število zbirnih točk, se obema podeli nagrada iste ravni.

Žirija lahko najboljši prijavljeni akciji v tekoči izvedbi podeli tudi platinasti Effie, ki ga prejme akcija za izjemen dosežek, npr. odličen vpogled v potrošnika, ki je odprl nove možnosti komuniciranja, resnično izstopajoča kreativna strategija, odkritje novega načina vpletanja potrošnika, izredni poslovni dosežek, ki je dokazano posledica tržno-komunikacijske akcije …

Žirija ni dolžna podeliti vseh nagrad v vseh razpisanih kategorijah. Odločitve žirije glede ocen in dodelitve nagrad posameznim akcijam so dokončne.