Odprte prijave na Global Effie Awards 2019

21. novembra. 2018 / Aktualno

Effie Worldwide je odprl prijave akcij za nagrade Global Effie Awards 2019. Dobrodošle so katerekoli oblike tržno-komunikacijskih aktivnosti, pa naj gre za celotne kampanje ali le za posamezne aktivnosti znotraj kampanje, ki so lahko potekale na le enem ali kombinaciji več medijev in za katere je mogoče predstaviti, kako so pripomogle k doseganju zastavljenih ciljev. Utemeljiti je potrebno »zakaj« je bila uporabljena izbrana strategija in dokazati, da je akcija dosegla pomembne rezultate.

Na voljo sta dva načina prijave – glede na število regij ali glede na število trgov:

1. Multi-region prijave: Za prijavo glede na število regij, je morala akcija potekati v vsaj štirih državah po svetu in hkrati v vsaj dveh svetovnih regijah v zadnjih treh letih, od tega je morala akcija potekati vsaj v eni državi v zadnjem letu. Effie Worldwide definira naslednje regije: Afrika & Bližnji vzhod, Azija Pacifik, Evropa, Latinska Amerika & Karibi, Severna Amerika.

2. Multi-market prijave: Za prijavo akcij glede na število trgov, pa mora prijavljena akcija potekati v vsaj petih državah v zadnjih treh letih, od tega v vsaj eni državi v zadnjem letu.

Prvi rok za prijave je 5. december 2018, zadnji rok pa 23. januarja 2019; od datuma prijave je odvisna tudi višina prijavnine.

Za več podrobnosti o pogojih za prijavo in informacij o Effie Global Awards obiščite https://effie.org/25/entry_details.