Od tržne priložnosti do rezultatov. Od raziskave do raziskave.

8. maja. 2018 / Aktualno

Sploh ne razumem, kako bi bilo možno, da bi katerokoli podjetje komuniciralo, ne da bi izhajalo iz analize obstoječega stanja in opredelitve tržnih priložnosti, strateških izzivov in opredelitve ciljnih skupin.

Razblinja se stereoptipno razmišljanje o večvrednosti kreativnih nagrad, enako pomembno veljavo dobivajo tudi nagrade Effie. Že pred tridesetimi leti mi je takratni šef prinesel iz ZDA krilatico, da oglaševalec izbere agencijo zaradi kreativnosti, zamenja pa jo zaradi medijskega načrtovanja. Pa so si medtem guruji spretno izmislili delitve na oglaševalske in medijske agencije, nato še tiste za evente, pa potem digitalne agencije, da bi zdaj počasi spet vse združevali. Ker bodo le tako lahko ponovno dohiteli in prehiteli oglaševalce same, ki še bolj kot na nagradah za kreativnost delajo na nagradah za uspešnost.

Upam si trditi, da je Effie tudi že v Sloveniji uveljavljena nagrada za tržnokomunikacijsko učinkovitost. (Vir: Mediana za SOZ) Nagrada za uspešnost tržnega komuniciranja. Nagrada za doseganje in preseganje komunikacijskih, marketinških in poslovnih ciljev. V idealnih razmerah jih na osnovi raziskav identificirajo oglaševalci in agencije skupaj, medtem ko je kreativnost toliko bolj v domeni agencije.

Je pa res, da so za dokazovanje doseganja komunikacijskih, marketinških in poslovnih ciljev potrebne raziskave, kombinacija interne analitike, črpanja podaktov iz vseh, preštevilnih razpoložljivih virov kontinuiranih, mednarodno primerljivih raziskav in raziskav po meri naročnika. Zveni kompleksno, je pa enostavno. Pomembna razlika je samo v tem, da učinkov in uspehov ne moreš dokazovati z »jaz mislim«, pač pa z »jaz vem«, prijetni občutki in topla čustva lahko raziskave res da spremljajo, ne morejo pa jih nadomestiti.

Na kratek rok se pogosteje meri učinkovitost, s čim manj vloženimi finančnimi sredstvi doseči čim večji učinek. Uspešnost se ponavadi meri na dolgi rok, tudi z večjimi tržnimi deleži in poslovnimi rezultati. Nagrada Effie mora biti nagrada za učinkovitost IN uspešnost.

 

Razvojni partner Effie Slovenija 2018: