Medianina posebna nagrada za uporabo raziskav

14. junija. 2021 / Aktualno

Že tretjo izvedbo zapored bomo v sodelovanju z razvojnim partnerjem Effie, Inštitutom za raziskovanje trga in medijev, Mediano, podelili posebno nagrado za uporabo raziskav. Doslej so posebno nagrado za uporabo raziskav prejeli Spar Slovenija za kampanjo Štartaj, Slovenija! v izvedbi Effie Slovenija 2018, Mlekarna Celeia za kampanjo Lansiranje in komunikacija mlečnih namazov Zelene Doline v izvedbi Effie Slovenija 2016 ter Droga Kolinska za kampanjo Argeta Junior v izvedbi Effie Slovenija 2010.

Raziskave gredo z roko v roki z Effie, ki nagrajuje ideje, ki dokazano delujejo. Uporaba neodvisnih virov – raziskav in navajanje le-teh kot vir podatkov so toplo priporočene za prijavo katerekoli tržno-komunikacijske kampanje v tekmo Effie (brez navedbe virov podatkov je prijavljeno delo izločeno iz tekmovanja).

Vsi, ki ste se (in se še boste) lotili pisanja prijave vaše tržno-komunikacijske kampanje na Effie, zagotovo stremite h kakovostni prijavi z doslednim navajanjem konkretnih, dokazljivih virov podatkov, trditev in dejstev, da bo vaša prijava verodostojna in kredibilna.

Effie spodbuja uporabo raziskav, tako v sklepnih fazah tržno-komunikacijskih projektov, kot tudi že od samega začetka, torej kot osnovo za pridobitev odličnega uvida, o čemer je govoril strokovni direktor Mitja Tuškej na 1. Effie dnevu. Iz nagrajenih kampanj preteklih let in primerjavo starejših z bolj nedavnimi primeri, je razvidno, da je naša industrija nedvomno napredovala in se vedno bolj zaveda o koristih in rabi raziskav v vseh fazah načrtovanja in izvedbe kampanj.

V sodelovanju z razvojnim partnerjem, Mediano, pa najboljšo kampanjo aktualne tekme Effie Slovenija nagradimo tudi z vidika uporabe raziskav. Tričlanska zasedba ocenjevalcev del, ki se bodo uvrstila med nagrajence Effie Slovenija 2020, bo kampanje ocenjevala le z vidika uporabe raziskav pri načrtovanju akcij ter vrednotenju njihove uspešnosti in učinkovitosti po naslednjih kriterijih:

  • Kako in v kolikšni meri so raziskave uporabljene v posamezni sekciji?
  • Ali je uporaba raziskav relevantna in zadostna?
  • So strateški izziv, cilji, vpogled in strateška ideja primerno podprti s podatki iz raziskav?
  • So podatki raziskav prispevali k snovanju strateške ideje in k izvedbi ideje?
  • So rezultati primerno podprti s podatki iz raziskav? Bi boljša uporaba podatkov iz raziskav ključno prispevala k boljšemu prikazu rezultatov akcije?

Posebno nagrado za uporabo raziskav bo podelil Medianin predstavnik na zaključni prireditvi Effie Slovenija, ki bo potekala v začetku decembra 2021.