Lekcije iz WARC 100 – lestvice najučinkovitejših tržno-komunikacijskih akcij na svetu*

1. junija. 2018 / Aktualno

Študija kampanj iz lestvice WARC 100 vključuje analizo uporabljenih medijskih kanalov, trajanja in proračuna, izmerjenih metrik in geografskega porekla tržno-komunikacijskih akcij. Iz te analize izhajajo sledeči trendi:

1. Učinkovite oglaševalske akcije imajo vedno več PR-ja
Analiza kampanj na letošnji lestvici WARC 100 razkriva vedno večjo uporabo odnosov z javnostmi med uporabljenimi komunikacijskimi kanali oglaševalske strategije. To se odraža v porastu kreativnih idej, ki so bile ustvarjene z namenom pridobitve večje medijske pokritosti akcije in prisluženih medijev. Pomembno si je prizadevati za čim večje izkoriščanje tako prisluženih kot plačanih medijev, še posebej z dobrim PR-jem. Raziskave ANA, specializirane za oblikovanje in izvajanje trženjskih raziskav, so pokazale, da večina oglaševalcev v naslednjih petih letih načrtuje povečanje števila zaposlenih v odnosih z javnostmi. To je posledica porasta digitalnih komunikacijskih kanalov, s čimer se PR in trženje precej tesneje povezujeta znotraj blagovnih znamk ter povečujeta integracijo in konsistentnost kampanj.

2. Uporaba televizije in videa – dva različna modela
Letos je dominantnost videa – tako na spletu kot na televiziji – pri zmagovalnih akcijah očitna. Analiza kampanj, ki so uporabile televizijo in spletni video, je pokazala, da sta ta modela ključnega pomena pri emocionalnih kreativnih strategijah. Video prevzema vodilno vlogo v oglaševalskih akcijah: če so v preteklih letih to bila družbena omrežja, jih je tokrat prehitela uporaba videa v kampanjah. Družbeni mediji prevzemajo podporno vlogo v medijskem spletu. Ko proračun dopušča, je televizija še vedno najboljši način za dosego čim večjega dosega in vplivanja na čustva, pri čemer pa je spletni video sredstvo za pridobivanje inkrementalnega dosega in ohranjanje učinkovanja televizijskih aktivnosti.

3. Uporaba partnerstev je v porastu
V zadnjih dveh letih se je uporaba partnerstev v kampanjah iz lestvice WARC 100 povečala. Uporaba dosega ali verodostojnosti partnerskih organizacij je bila letos uspešna strategija za štiri od desetih najboljših kampanj, pri čemer so bila uspešna tako pričakovana kot tudi nenavadna partnerstva.

4. Blagovne znamke stremijo k večletnim platformam
Uvrščene akcije na lestvici WARC 100 vedno bolj izkazujejo, da lahko s skrbjo za dolgoročnost idej blagovne znamke ustvarijo več iz svojih platform. Že peto leto zapored se na vrh lestvice vračajo iste blagovne znamke s strateško predelanimi velikimi idejami, tako na taktični kot na lokalni ravni, ki ustvarjajo dolgoročni uspeh, s tem pa dokazujejo, da je ključnega pomena ravno konsistentnost.

*Poročilo izhaja iz analize najboljših tržno-komunikacijskih akcij na svetu. Osnova poročila je lestvica WARC 100, letna razvrstitev najboljših svetovnih tržno-komunikacijskih akcij in oglaševalcev, ki temelji na njihovi uspešnosti na tekmovanjih iz učinkovitosti in strateškega komuniciranja.