Kako obravnavamo poslovno občutljive podatke pri Effie prijavi?

23. avgusta. 2021 / Aktualno

V vsaki izvedbi Effie nagrad se soočamo z vprašanji prijaviteljev, kako predstaviti občutljive poslovne podatke, kako zaupne so prijave, kaj vključiti in česa ne. Oglaševalci namreč najbolj neradi izdajajo poslovno občutljive podatke, ki se pogosto nanašajo na podatke o povečanju prodaje ali dobičku, ki ga ustvari tržno-komunikacijska kampanja. Ampak te skrbi so odveč, saj Effie Slovenija v vsej svoji  zgodovini podeljevanja nagrad še ni imela primera, ko bi blagovna znamka utrpela poslovno škodo zaradi sodelovanja v tekmi Effie. 

Podatki, navedeni v pisni prijavi kampanje so dejansko lahko stari tudi do 3 leta (in več, če gre za dolgoročno kampanjo), običajno pa do same objave kampanje v Zborniku preteče še dodatnih 6 mesecev. Če je bila tržno-komunikacijska kampanja zelo uspešna, pretečen čas pomeni, da je njen finančni učinek trg v tem času zagotovo že zaznal in se najverjetneje na aktivnosti konkurence že odzval. Pri tem je pomembno vedeti, da je veliko poslovnih podatkov dejansko že bilo javno objavljenih, bodisi v letnih poročilih, raznih predstavitvah ali intervjujih s ključnimi predstavniki družbe, morda pa je organizacija celo že prijavila študijo primera na kakšnih drugih mednarodnih tekmovanjih.

Nekateri oglaševalci laže kot podatke o dobičku in prodaji razkrijejo podatke o prihrankih, ki se jih lahko izračuna na različne načine, ne da bi razkrili absolutne številke. Prijavitelji lahko uporabijo indeksirane podatke, da prikažejo relativno rast povečanja prodajne vrednosti blagovne znamke, ustvarjeno s tržno dejavnostjo, ne da bi razkrili absolutne številke dejanske prodaje. Na voljo je tudi ogromno podatkov raziskovalnih družb, ki zagotavljajo neodvisne dokaze o povečanju tržnega deleža blagovne znamke, ki je posledica učinkovite spremembe strategije.

Celotna prijava z zaupnimi podatki bo posredovana v branje le žiriji, ki je v svoji oceni dolžna upoštevati zaupne podatke, v obrazložitvi pa upravičena samo omeniti, vendar brez konkretnega povzemanja. V skladu z določili Pravilnika o ocenjevanju del in podpisom Izjave o varovanju podatkov je ocenjevano gradivo s strani žirije v celoti obravnavano kot strogo zaupno. Člani žirije so zavezani k popolni molčečnosti o presojanem gradivu, ki ga ne smejo posredovati nikomur ter so ga dolžni obravnavati in z njim ravnati primerno oznaki strogo zaupno. Ob prijavi lahko oddate tudi dve verziji prijave pisne predstavitve kampanje, pri čemer bo ena prijava z zaupnimi podatki, ki je namenjena ocenjevanju žirije in druga pisna predstavitev kampanje, ki je lahko tudi brez zaupnih podatkov, namenjena pa bo javni objavi v Zborniku.

Dodatno je pomembno razumeti, da člani žirije ne prejmejo v branje in ocenjevanje tistih kampanj, kjer so se samoizločili, kar pomeni, da ne smejo ocenjevati kampanje, ki jo je prijavila agencija ali podjetje, za katerega delajo ali so delali v času priprave ali izvedbe kampanje, so z njeno pripravo ali izvedbo kako drugače povezani ali pa je prijavljena kampanja neposredno konkurenčna kampanja, ki so jo pripravljali ali izvajali sami. Vaše kampanje torej ne bo ocenjeval žirant, ki bi bil vaš konkurent, kampanje ne bo prejel niti v branje.

Upamo, da smo vas pomirili in da boste uspeli dobro in transparentno predstaviti podatke tudi v vaši prijavi.