Vodstvo

Organizacijo Effie strokovno in poslovno vodi Strokovno-organizacijski odbor (SOO) z dveletnim mandatom. SOO imenuje Upravni odbor SOZ, ki potrjuje tudi Poslovnik in oba Pravilnika Effie ter nadzira porabo finančnih sredstev.

Člani SOO v izvedbi Effie Slovenija 2020:

Vesna Marđonović, samostojna svetovalka za področje marketing & mediji, predsednica Effie Slovenija 2020

Vesna se je po petih letih življenja in dela na Poljskem, vrnila v Slovenijo. Vesna je iz Varšave vodila medijske aktivnosti podjetja GlaxoSmithKline za področje 30 držav Vzhodne in Centralne Evrope. Kot član uprave za področje Vzhodne in Centralne Evrope je bila Vesna tudi soodgovorna za vzpostavljanje kulture raznolikosti in vključevanja (Diversity and inclusion), mentorirala sodelavce ter vodila globalni proces medijskega izobraževanja znotraj za medijske ekipe in ostale deležnike, marketing, finance, procurment in management. To delo je opravljala od leta 2010, prva leta iz Ljubljane, v marketing in management pa je vpeta od leta 1994, ko je kot Country Manager vodila podjetje in s tem lansiranje blagovne znamke žvečilnih gumijev Stimorol na področju Slovenije in bivše Jugoslavije. Od takrat naprej je marketing njena strast. Novi začetki so ji izziv, in tako je kot marketing direktorica za Adriatic in Balkan lansirala blagovne znamke ustne higiene Aquafresh, Sensodyne, Corega in Paradontax ter jih pripeljala do pozicije vodilnih blagovnih znamk v svojih kategorijah na vseh trgih; ustanovila in vodila razvoj medijskih agencij Omnicom Media Group, OMD in PHD v Sloveniji in trgih bivše Jugoslavije ter Albanije; nato pa se je v svojem podjetju lotila coachinga. Pridobila je London Academy of Executive Coaching licenco in pokrivala predvsem področja managementa, marketinga in medijev. Vesna se je že lotila naslednjega projekta, skupaj s slovenskim partnerjem, ki ima na Poljskem tovarno kisa, gorčice in kečapa. Skupaj sta se lotila distribucijskega posla in bosta na poljski trg lansirala proizvode iz področja Adriatika. Kot prvo sta jeseni začela lansiranje paštete številka 1 v Evropi, Argete.
Vesna Marđonović Effie dobro pozna, saj je bila kot strokovna direktorica vpeta v izvedbo Effie Slovenija 2008, kot članica SOO pa tudi pri Effie Slovenija 2006. Sicer se je v zadnjih desetih letih marsikaj spremenilo, Zlasti z organizacijskega vidika, a vrednote Effie ostajajo nespremenjene.

Mitja Tuškej, strateg in partner, Skupina Formitas, strokovni direktor Effie Slovenija 2020

Mitja je predan stroki, podatkom, analizam in pravi osredotočenosti na strategije znamk, ki delujejo na dolgoročni uspešnosti (in učinkovitosti).  Mitja sodi med tiste agencijske stratege  v Sloveniji, ki so mu ta izhodišča ključna osnova pri vsakdanjem delu – pripravi strategij tržnih znamk. Je tudi priznan strateg tržnih znamk v regiji, svoje znanje deli kot vodja in predavatelj na regionalni DM Akademiji in na SOZ Akademiji ter je eden redkih agencijskih strokovnjakov, ki svoje znanje zapisuje in objavlja. Mitja Tuškej je avtor marketinške knjige leta 2015 (Brez frendov ni brendov) in avtor novega dela, ki je izšlo v marcu 2019 (Hokus pokus: Fokus). Poleg tega se Mitja lahko pohvali s srebrnim Effiejem v prvi izvedbi nagrad Effie v Sloveniji (dolgoročna učinkovitost za Citroen Slovenija) ter zlatim Effiejem za akcijo / projekt Štartaj, Slovenija! v izvedbi Effie 2018. Ima tudi domače in mednarodne izkušnje z žiriranjem Effie prijav (član 1. stopenjske žirije Effie Slovenija 2012 ter član 1. stopenjske žirije Euro Effie 2012).

 

Estera Lah Poljak, strateška vodja projektov v marketingu Dela d.o.o., vodja komuniciranja Effie Slovenija 2020

Estera Lah Poljak svojo poklicno pot gradi na temeljih pozitivne ustvarjalnosti, odprtega inoviranja in učinkovitega komuniciranja. Po izobrazbi in po duši je komunikologinja, po naravi pa odgovorna in ciljno usmerjena oseba, ki stremi k učinkovitosti. Zadnje desetletje je zaposlena v marketingu medijske hiše Delo, že nekaj let kot strateška vodja projektov vodi marketinške kampanje za ključne Delove blagovne znamke.
Na začetku kariere je svoja marketinška znanja razvijala v oglaševalski agenciji Advertus, svoje inovativne vrline pa krepila v svetovalnem podjetju Vibacom. Ima izkušnje s pripravo poslovnih in marketinških strategij, z zasnovo in izvedbo celostnih tržnokomunikacijskih kampanj, z organizacijo in vodenjem dogodkov ter z ustvarjanjem vsebin za različne platforme. Je predavateljica in nosilka predmeta Inovativni in inovacijski menedžment na fakulteti Doba, kot asistentka je sodelovala tudi pri predmetu Metode in tehnike komuniciranja na Visoki šoli za storitve in pri predmetu Komunikacijske strategije na Visoki šoli za dizajn.

 

Petra Prelog, vodja projekta Effie Slovenija, članica Strokovno-organizacijskega odbora Effie Slovenija 2020

Petra Prelog  je po izobrazbi diplomirana komunikologinja s 15. leti izkušenj z vodenjem kontinuiranih projektov, pomembnih za slovenski medijski in tržno-komunikacijski trg, (so)organizacijo dogodkov in koordinacijo projektnih ter organizacijskih odborov na Slovenski oglaševalski zbornici.

Članica strokovno-organizacijskega odbora Effie je že 7. izvedbo zapored. Njena odgovornost je koordinacija in nadzorovanje dela odbora in podizvajalcev, administrativna in organizacijska podpora ter operativna izvedba projekta.

 

 

 

LASTNIK BLAGOVNE ZNAMKE EFFIE:

Effie Worldwide, Inc., effie.org

NOSILEC LICENCE IN ORGANIZATOR V SLOVENIJI:

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ), Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 439 60 50, Faks: + 386 1 439 60 59

E-pošta: effie@soz.si; E-naslov: www.effie.si, www.soz.si

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ) je prostovoljna, samostojna, strokovna in nepridobitna zbornica pravnih in fizičnih oseb s področja dejavnosti oglaševanja in komuniciranja (oglaševalci, oglaševalske agencije, mediji, drugi), ki se vanjo vključujejo zaradi uresničevanja svojih interesov na področju opravljanja dejavnosti oglaševanja in komuniciranja in zaradi izvajanja javnih pooblastil, ki jih zbornici poveri država.

Organizirana je kot sodobna tripartitna organizacija. V okviru SOZ se člani združujejo v tri samostojna strokovna združenja: Slovensko združenje medijev (SZM), Slovensko združenje oglaševalskih agencij (SZOA) in Slovensko združenje oglaševalcev (SZO). Pridruženi člani pa se združujejo na ravni posameznih projektov.

SOZ se zavzema za visoke strokovne standarde in uveljavlja etiko v oglaševanju. Kot krovna stanovska organizacija prizadeva za zagotavljanje kohezivnosti med posameznimi združenji, za ustrezen pretok informacij, znanja in izkušenj med njimi ter za strokovno in učinkovito izvedbo projektov, relevantnih za vse člane zbornice. Med ključne naloge in cilje SOZ sodi tudi spodbujanje razvoja komunikacijske stroke ter korektno in učinkovito predstavljanje ter zastopanje članov, njihovih interesov in interesov stroke tako v Sloveniji kot v mednarodnih okvirih. Pod okriljem SOZ potekajo številni, za oglaševalsko in tržno komunikacijsko stroko pomembni projekti. Za več informacij obiščite: www.soz.si.