Vodstvo

Organizacijo Effie strokovno in poslovno vodi Strokovno-organizacijski odbor (SOO) z dveletnim mandatom. SOO imenuje Upravni odbor SOZ, ki potrjuje tudi Poslovnik in oba Pravilnika Effie ter nadzira porabo finančnih sredstev.

Člani SOO v izvedbi Effie Slovenija 2023:

Janja Božič Marolt, ustanoviteljica in direktorica Inštituta za raziskovanje trga in medijev, Mediana, predsednica Effie Slovenija 2023

Janja Božič Marolt

Janja je prva ženska in najmlajša prejemnica uglednega naziva Oglaševalska osebnost že leta 2001, začetnica najpomembnejših raziskav medijev v Sloveniji. Je ustanoviteljica in direktorica Inštituta za raziskovanje trga in medijev, Mediana v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in Makedoniji. Z novimi metodami pogosto prehiteva čas.

Najbolj odmevne uspehe na domačem trgu ustvarja s sodelavci Mediane z največ natančnimi napovedmi vzporednih volitev in objektivnimi raziskavami javnega mnenja.

Visoko stopnjo zaupanja na oglaševalski in celotni marketinški sceni si je pridobila s prvo neodvisno raziskavo medijev v Sloveniji, Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost, ki se je razvila v mednarodno licenčno Mediano TGI. Danes razkriva ozadja vseh medijev, tudi spleta in družbenih omrežij. S tujimi partnerji je uvedla telemetrijo, valuto za gledanost televizije. Mediana IBO in Mediana RM ter ostale reprezentativne raziskave se nadaljujejo že preko 20 let.

Janja je predstavnica ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) za Slovenijo, vodi pa tudi izvedbe raziskav Eurobarometer v Sloveniji. Sodeluje v več organizacijah, ki so povezane s tržnim komuniciranjem, pogosto jo vidimo kot članico žirije na festivalih ali pa kot govorko na konferencah, tudi na TEDXu. Janjo smo lahko spoznali kot predsednico Oglaševalskega razsodišča in Nadzornega odbora SOZ.

Poleg uspešnega delovanja v stroki Janja Božič Marolt kot predavateljica gostuje na Ekonomski fakulteti, Fakulteti za družbene vede in kot redna predavateljica na B2. Objavlja kolumne in članke o trženjskem raziskovanju ter svetuje pri komunikacijskih strategijah in upravljanju znamk.

Janja je poročena in mati dveh otrok.

Mitja Tuškej, strateg in partner, Skupina Formitas, strokovni direktor Effie Slovenija 2023

Mitja Tuškej_foto Leon Vidic/Delo

Mitja je predan stroki, podatkom, analizam in pravi osredotočenosti na strategije znamk, ki delujejo na dolgoročni uspešnosti (in učinkovitosti).  Mitja sodi med tiste agencijske stratege  v Sloveniji, ki so mu ta izhodišča ključna osnova pri vsakdanjem delu – pripravi strategij tržnih znamk.

Je tudi priznan strateg tržnih znamk v regiji, svoje znanje deli kot vodja in predavatelj na regionalni DM Akademiji in na SOZ Akademiji ter je eden redkih agencijskih strokovnjakov, ki svoje znanje zapisuje in objavlja.

Mitja Tuškej je avtor marketinške knjige leta 2015 (Brez frendov ni brendov) in avtor novega dela, ki je izšlo v marcu 2019 (Hokus pokus: Fokus). Poleg tega se Mitja lahko pohvali s srebrnim Effiejem v prvi izvedbi nagrad Effie v Sloveniji (dolgoročna učinkovitost za Citroen Slovenija) ter zlatim Effiejem za akcijo / projekt Štartaj, Slovenija! v izvedbi Effie 2018. Ima tudi domače in mednarodne izkušnje z žiriranjem Effie prijav (član 1. stopenjske žirije Effie Slovenija 2012 ter član 1. stopenjske žirije Euro Effie 2012).

Ika Dujić Vrtačnik, upravljalka družbenih omrežij, Skupina Formitas, vodja komunikacij Effie Slovenija 2023

Ika Dujić VrtačnikLjubiteljica marketinga, v prostem času pa plesna in gledališka navdušenka. Po zaključku srednješolskih dni jo je pot popeljala v agencijo za PR in organizacijo dogodkov, kjer se je prvič srečala z naročniškim in projektnim delom. Vse to je kmalu ustavila epidemija, ki jo je takrat potisnila v svet digitala in družbenih omrežij.

Kmalu zatem se je še kot študentka pridružila izjemnim umom na Formitas Group, kjer se je odločila nadaljevati svojo karierno pot. Njen vsakdan se vrti okoli družbenih omrežij, komunikacijskih in digitalnih projektov ter vplivnostnega marketinga, ki jo je navdušil do mere, da o tej temi pripravlja tudi diplomsko delo. Zase bi lahko rekla, da je kreativna dušica, ujeta v telesu operativne in sistematične osebe. Torej nekakšen ”mešanček” dveh kategorij. In ravno zato bo vedno stremela k temu, da je obkrožena z ljudmi, ki cenijo, spoštujejo in spodbujajo vsa njena zanimanja.

 

Tajda Koblar, vodja projekta Effie Slovenija, članica Strokovno-organizacijskega odbora Effie Slovenija 2023

Tajda Koblar

Tajda Koblar, diplomantka tržnega komuniciranja, je v času študija nabirala izkušnje z delom na mnogih prostovoljnih projektih v okviru študentskih društev in Univerze v Ljubljani.
Kot študentka je opravljala delo urednice portala za mlade in predstavnice za odnose z javnostmi pri različnih študentskih projektih. V zadnjih dveh in pol letih je na Slovenski oglaševalski zbornici skrbela za izvedbo tekme Slovenskega oglaševalskega festivala in mednarodnega festivala Zlati boben, upravljala s prijavljenimi deli in nagrajenci ter sodelovala kot tajnica žirij obeh festivalov.

Kot članica strokovno-organizacijskega odbora Effie je njena odgovornost koordinacija in nadzorovanje dela odbora in podizvajalcev, administrativna in organizacijska podpora ter operativna izvedba projekta.


LASTNIK BLAGOVNE ZNAMKE EFFIE:

Effie Worldwide, Inc., effie.org

NOSILEC LICENCE IN ORGANIZATOR V SLOVENIJI:

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ), Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 439 60 50

E-pošta: info@effie.si;
E-naslov: www.effie.si, www.soz.si

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ) je prostovoljna, samostojna, strokovna in nepridobitna zbornica pravnih in fizičnih oseb s področja dejavnosti oglaševanja in komuniciranja (oglaševalci, oglaševalske agencije, mediji, drugi), ki se vanjo vključujejo zaradi uresničevanja svojih interesov na področju opravljanja dejavnosti oglaševanja in komuniciranja in zaradi izvajanja javnih pooblastil, ki jih zbornici poveri država.

Organizirana je kot sodobna tripartitna organizacija. V okviru SOZ se člani združujejo v tri samostojna strokovna združenja: Slovensko združenje medijev (SZM), Slovensko združenje oglaševalskih agencij (SZOA) in Slovensko združenje oglaševalcev (SZO). Pridruženi člani pa se združujejo na ravni posameznih projektov.

SOZ se zavzema za visoke strokovne standarde in uveljavlja etiko v oglaševanju. Kot krovna stanovska organizacija prizadeva za zagotavljanje kohezivnosti med posameznimi združenji, za ustrezen pretok informacij, znanja in izkušenj med njimi ter za strokovno in učinkovito izvedbo projektov, relevantnih za vse člane zbornice. Med ključne naloge in cilje SOZ sodi tudi spodbujanje razvoja komunikacijske stroke ter korektno in učinkovito predstavljanje ter zastopanje članov, njihovih interesov in interesov stroke tako v Sloveniji kot v mednarodnih okvirih. Pod okriljem SOZ potekajo številni, za oglaševalsko in tržno komunikacijsko stroko pomembni projekti. Za več informacij obiščite: www.soz.si.