ROKI IN CENIK

ROKI ZA PRIJAVO IN CENIK

 

ROK

DATUM PRIJAVNINA
zgodnji rok 6. avgust 2021 390,00 € + DDV
rok 27. avgust 2021 650,00 € + DDV
zadnji rok 15. september 2021 790,00 € + DDV

Višina prijavnine za posamezno kampanjo je odvisna od datuma njene prijave. Kot datum prijave kampanje se šteje trenutek, ko so vsi obvezni elementi prijave oddani v prijavnem sistemu in je prijava potrjena s klikom na gumb »zaključi prijavo«. Prijavitelji ne morejo oddati nepopolne prijave. Roki za prijavo in višine prijavnine se zaključijo ob polnoči posameznega dne.

Po evidentirani prijavi vam bomo izstavili račun. Transakcijski račun Slovenske oglaševalske zbornice: NLB d. d., 02010-0053715074, sklic na 102021. Prijavnina mora biti poravnana do datuma valute na računu.

 

 UGODNOSTI

  • Na vsako prijavljeno kampanjo v kategoriji »Družbeno dobro« prijavitelju priznavamo 50-odstotni popust.
  • Na vsako prijavljeno kampanjo v kategoriji »David proti Goljatu« prijavitelju priznavamo 30-odstotni popust.
  • Prijaviteljem omogočamo brezplačno prijavo vsake pete kampanje.

 

POROČILA ŽIRIJE

Prijavitelji imate možnost naročiti poročilo žirije za svoje prijavljene kampanje po ceni 150 EUR + DDV. Za vsako prijavljeno kampanjo posamezni član žirije poda pisno obrazložitev svoje ocene kampanje. Poročilo, ki je skupek posameznih mnenj o prednostih in slabostih posamezne kampanje, je lahko odlično vodilo za prijavitelja pri vseh bodočih prijavah, ter tudi napotek oglaševalcu in agenciji pri pripravi prihodnjih tržno-komunikacijskih strategij. Poročila bodo na voljo po Zaključni prireditvi aktualne izvedbe Effie Slovenija, najkasneje marca 2022.

 

PRIJAVNI PORTAL >>