ROKI IN CENIK

Roki in cene Effie 2023

*Na vsako prijavljeno kampanjo v kategoriji »Družbeno dobro« prijavitelju priznavamo 50-odstotni popust.

Višina prijavnine za posamezno kampanjo je odvisna od datuma njene prijave. Kot datum prijave kampanje se šteje trenutek, ko so vsi obvezni elementi prijave oddani v prijavnem sistemu in je prijava potrjena s klikom na gumb »zaključi prijavo«. Prijavitelji ne morejo oddati nepopolne prijave. Roki za prijavo in višine prijavnine se zaključijo ob polnoči posameznega dne.

Po evidentirani prijavi vam bomo izstavili račun. Transakcijski račun Slovenske oglaševalske zbornice: NLB d. d., 02010-0053715074, sklic na 102021.
Prijavnina mora biti poravnana do datuma valute na računu.

Poročilo žirije 23

Prijavitelji imate možnost naročiti poročilo žirije za svoje prijavljene kampanje po ceni 150 EUR + DDV.

Za vsako prijavljeno kampanjo posamezni član žirije poda pisno obrazložitev svoje ocene kampanje. Poročilo, ki je skupek posameznih mnenj o prednostih in slabostih posamezne kampanje, je lahko odlično vodilo za prijavitelja pri vseh bodočih prijavah, ter tudi napotek oglaševalcu in agenciji pri pripravi prihodnjih tržno-komunikacijskih strategij. Poročila bodo na voljo po Zaključni prireditvi aktualne izvedbe Effie Slovenija, najkasneje marca 2024.

 

PRIJAVNI PORTAL EFFIE SLOVENIJA