RAZPISNI POGOJI

RAZPISNI POGOJI

 

  • Za nagrado Effie Slovenija se lahko poteguje vsaka ideja in komunikacijska kampanja za znamko, ki s svojim strateškim konceptom nagovarja določeno ciljno skupino (ne glede na dolžino trajanja, višino proračuna, število uporabljenih tržno-komunikacijskih kanalov ali njihovo kombinacijo), za katero obstajajo empirično dokazljivi rezultati učinkovitosti in uspešnosti. Effie nagrajuje ideje, ki delujejo! Podrobno morate opisati "zakaj" in predložiti dokaze, da je vaša kampanja dosegla izjemne rezultate.
  • Za nagrado Effie Slovenija 2020 lahko prijavite tržno-komunikacijske kampanje, ki so potekale v Sloveniji kadarkoli med 1. oktobrom 2018 in 30. junijem 2021*, v kategoriji “Dolgoročna učinkovitost in uspešnost” pa vsaj med 30. junijem 2018 in 30. junijem 2021. Razpisno obdobje je izjemoma podaljšano zaradi posebnih razmer v Sloveniji in svetu.
  • *Na komunikacijskih kanalih so lahko potekale že pred začetnim datumom ali tudi v času po zaključnem datumu razpisnega obdobja, vendar mora veljati, da so potekale tudi kadarkoli v razpisnem obdobju. Ključno je, da ima prijavitelj podatke, ki dokazujejo učinkovitost in uspešnost kampanje za razpisno obdobje. Pomembno je, da v prijavi predstavite kontekst, podatke in rezultate pred razpisnim obdobjem kot referenco žiriji, da bo bolje razumela pomen vaših ciljev in rezultatov. Kljub temu pa mora vaša prijava temeljiti na rezultatih za razpisno obdobje in ne sme vsebovati rezultatov po 30. juniju 2021.
  • Pogoj za prijavo kampanje v kategorijo »Dolgoročna učinkovitost in uspešnost« je, da izkazuje dolgoročno učinkovitost in uspešnost v obdobju 3 ali več let.
  • Svoje tržno-komunikacijske kampanje lahko prijavijo agencije in oglaševalci iz Slovenije ali tujine, pod pogojem, da je kampanja potekala (tudi) v Republiki Sloveniji. Prijavljene kampanje so lahko potekale hkrati na tujih trgih, vendar v prijavi za slovensko nagrado Effie velja samo tisti del kampanje, ki je potekal v Republiki Sloveniji, vsi predstavljeni rezultati pa se morajo nanašati izključno na območje Republike Slovenije.
  • Za kvalifikacijo na tekmovanje morajo biti vsi predstavljeni dokazi o učinkovitosti in uspešnosti kampanje opremljeni z virom raziskave oz. ustreznimi referencami. Vir so lahko podatki oglaševalca, agencijske raziskave, raziskave raziskovalnih ustanov ali drugi podatki iz veljavnih in priznanih virov. Dela, ki ne bodo navedla ustreznih virov, bodo izločena iz ocenjevanja.
  • Poskusne oziroma testne kampanje ne morejo sodelovati v tekmi Effie Slovenija.
  • POSEBNE OKOLIŠČINE: Če ste kampanjo LANSIRALI septembra 2018 ali ZAKLJUČILI julija 2021, smete te podatke in kreativno gradivo izjemoma vključiti v vašo prijavo, da jih žirija upošteva kot del razpisnega obdobja. Podatki iz omenjenega obdobja bodo upoštevani le, če je kampanja potekala tudi v razpisnem obdobju (1. 10. 2018 – 30. 2021).

 

 

PRIJAVNI PORTAL >>