RAZPIS

Poskrbite, da boste s pripravo potrebnih gradiv in z zbiranjem informacij pričeli dovolj zgodaj pred rokom za prijavo. Prosimo, da si najprej prenesete vso razpisno dokumentacijo (razpis, navodila in priporočila, obrazci), ki vam bo v pomoč pri pregledu in pripravi vsega gradiva, ki ga boste morali oddati v prijavnem portalu.

Za pomoč si preberite KORAKE POPOLNE EFFIE PRIJAVE.

navodila in priporočila

dolgoročne