RAZLOGI ZA IZLOČITEV

Prijavljene kampanje, ki ne bodo izpolnjevale naslednjih razpisnih pogojev, bodo izločene, prijavnina pa ne bo vrnjena, če:

  • Ne upoštevate zahtev razpisnega obdobja. Predstavljeni podatki morajo biti izolirani na Republiko Slovenijo, razpisno obdobje pa je 01. 07. 2021 – 30. 06. 2023, v kategoriji “Dolgoročna učinkovitost in uspešnost” pa vsaj 01. 07. 2020 – 30. 06. 2023. Podatke pred razpisnim obdobjem vključite zato, da pojasnite kontekst in referenčne točke rezultatov kampanje v razpisnem obdobju, rezultatov, ki se nanašajo na obdobje po 30. 6. 2023, pa ni dovoljeno vključiti. Za dodatne podrobnosti in izjeme glejte poglavje Pogoji za sodelovanje.
  • V prijavi pisne predstavitve kampanje ali v kreativnem gradivu navajate imena agencij ali logotipe (lastne ali od konkurentov). Nobeno ime agencije ne sme biti navedeno v gradivih, ki jih ocenjuje žirija. Prav tako kot vir ne sme biti nikjer z imenom navedena agencija. Če je vir raziskave/podatka ta agencija, kot vir navedite: "Raziskava/podatek agencije".
  • Ne navajate virov. Predstavljeni dokazi o učinkovitosti kampanje (podatki, trditve, dejstva, itd.) morajo biti opremljeni z virom raziskave oz. z ustreznimi referencami. Bodite natančni in jasni, navedite ime raziskave, izvajalca (razen v primeru, ko je izvajalec kreativna/medijska agencija, kjer v viru navajate "Raziskava/podatek agencije") in obdobje, na katerega se podatki iz vira nanašajo. Za več informacij preglejte poglavje Navajanje virov.
  • V prijavo pisne predstavitve vključite kreativne ali slikovne elemente. Nikjer v prijavi pisne predstavitve kampanje ni dovoljeno prikazati kreativnih elementov (posnetki zaslonov družbenih omrežij, kakršnikoli slikovni elementi). V pisni predstavitvi so lahko kot grafični element prikazani le grafikoni in tabele s podatki. Te je dovoljeno predstaviti tudi v barvah, vendar brez vključevanja slikovnih elementov (kot na primer logotipi konkurenčnih znamk, slike produktov).
  • Ne upoštevate zahtev za oddajo kreativnega gradiva. Prijavitelji morate upoštevati zahteve za oddajo kreativnega gradiva, kjer ni dovoljeno uporabljati konkurenčnih logotipov in/ali kreativnih rešitev konkurence. Prav tako v kreativnem gradivu ni dovoljeno navajati rezultatov kampanje, spoštovati pa je potrebno tudi dovoljeno dolžino predstavitvenega videa. Preglejte poglavje Pravila in smernice za oddajo kreativnega gradiva.
  • Ne upoštevate omejitve prostora ali ne izpolnite vseh rubrik pisne predstavitve. Pri pisanju besedil morate avtorji upoštevati omejitev prostora. Izpolniti morate vsako rubriko pisne predstavitve kampanje. Ne puščajte neodgovorjenih rubrik, če vprašanje ne zadeva vaše kampanje (recimo, da niste uporabili znižanja cen ali podobno), to jasno napišite.
  • Kampanja ni bila izvedena skladno z določili Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Če je Oglaševalsko razsodišče pri Slovenski oglaševalski zbornici na podlagi prejete pritožbe razsodilo, da oglas/i v sklopu prijavljene kampanje v obdobju, ki ga zajema prijavljena kampanja, krši/jo določila Slovenskega oglaševalskega kodeksa, bo prijavljena kampanja iz tekmovanja izločena.
  • Ste zamudili rok za prijavo ali niste plačali prijavnine. Kampanjo morate prijaviti v predpisanih rokih in poravnati prijavnino najkasneje do datuma valute na računu.