O nagradi

Nagrade Effie podeljuje žirija oglaševalcem in agencijam, ki so prek vodenega postopka prijav ter njihove dvostopenjske presoje nedvoumno in z argumenti dokazali neposredno povezavo med tržnim komuniciranjem ter doseganjem in preseganjem zastavljenih komunikacijskih, marketinških in poslovnih ciljev.

Nagrada Effie temelji na licenčnem dogovoru z  EFFIE Worldwide, Inc., tako da se poslanstvo, vizija in cilji slovenske nagrade Effie neposredno dopolnjujejo s splošnimi usmeritvami podeljevanja nagrad Effie, ki jih vsebuje licenčna pogodba. Effie nagrade je 1968 prvič podelila American Marketing Association (AMA) New York Chapter, Inc. in se trenutno izvaja v mednarodni mreži s kar 58 programi (nacionalni, regionalni, globalni ter “Best of the Best” programi).

Poslanstvo Effie
, nagrade za tržno-komunikacijsko učinkovitost, je spodbujanje strokovnosti, odličnosti in učinkovitosti pri uporabi tržno-komunikacijskih virov za doseganje komunikacijskih, marketinških in poslovnih ciljev v Sloveniji ter uveljavljanje komunikacijske stroke kot dokazljivo učinkovitega elementa marketinškega spleta.

Vizija Effie
 je postati uveljavljena slovenska nagrada s področja merljivih in dokazljivih učinkov tržnega komuniciranja glede na zastavljene komunikacijske, marketinške in poslovne cilje oglaševalcev ter postati strokovno-poslovna institucija referenčnega pomena. Arhiv nagrajenih akcij tržno-komunikacijske učinkovitosti predstavlja knjižnico  dobrih praks, ki postaja nepogrešljiv in referenčen vir znanj in spoznanj s področja komuniciranja in trženja. Skrbnik arhiva je Slovenska oglaševalska zbornica.

Cilji Effie, nagrade za tržno-komunikacijsko učinkovitost, so organizacija strokovno-izobraževalnih dogodkov o učinkovitosti tržnega komuniciranja za različne zadevne ciljne javnosti; kontinuirano komuniciranje, povezano z uresničevanjem poslanstva Effie; organizacija tekmovanja za nagrado Effie, vključitev čim večjega števila tržno-komunikacijskih akcij, objavljenih v razpisnem obdobju, v tekmovalni program; sestava kredibilne žirije in strokovno vodenje ocenjevalnih postopkov; donosno upravljanje Effie, in s tem soomogočanje učinkovitega dela Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ).

Žirijo Effie Slovenija  sestavljajo vodilni menedžerji in izkušeni strokovnjaki s področja marketinga iz vrst komunikacijskih, oglaševalskih in medijskih agencij, oglaševalcev, marketinških raziskovalcev, medijev, vzgojno-izobraževalnih ustanov ter akademskih krogov, strokovnjakov za odnose z javnostmi ali drugih oblik korporacijskega komuniciranja. Člane obeh žirij in predsednika/co žirije predlaga Strokovno-organizacijski odbor Effie Slovenija, potrdi pa najvišji organ Effie – Upravni odbor SOZ.

Žirija prvega kroga je praviloma sestavljena iz osmih do devetih članov in predsednika žirije. Predsednik žirije vodi žirijo v obeh krogih ocenjevanja in je eden od največ treh članov, ki lahko sodelujejo v prvostopenjski in drugostopenjski žiriji. Žirija drugega kroga je praviloma sestavljena iz predsednika žirije in desetih do štirinajstih strokovnjakov s področja marketinga in vodenja podjetij.

Nadzorni organ tekme in posvetovalni organ predsednika/ce žirije je tekmovalna komisija. Le-to praviloma sestavljajo strokovni/a direktor/ica Effie, predsednik/ca Effie in član SOO Effie, ki ga izmed svojih članov z večino izvoli SOO (v primeru tričlanskega SOO Effie, so vsi trije člani v tekmovalni komisiji).

Tekmovalna komisija Effie Slovenija 2020:

  • Vesna Marđonović, predsednica Effie Slovenija 2020; 
  • Mitja Tuškej, strokovni direktor Effie Slovenija 2020;
  • Petra Prelog, članica Strokovno-organizacijskega odbora Effie Slovenija 2020.

 

Poslovnik in pravilnika Effie Slovenija:

Poslovnik o organizaciji in izvedbi Effie Slovenija:

https://effie.si/wp-content/uploads/2021/09/Poslovnik-o-organizaciji-in-izvedbi-Effie-Slovenija.pdf

 

Pravilnik o ocenjevanju del Effie Slovenija:

https://effie.si/wp-content/uploads/2021/09/Pravilnik-o-ocenjevanju-del-Effie-Slovenija.pdf

 

Pravilnik o sestavi in delu žirije Effie Slovenija:

https://effie.si/wp-content/uploads/2021/09/Pravilnik-o-sestavi-in-delu-žirije-Effie-Slovenija.pdf