KAKO PRIJAVITI

Priporočamo, da si prenesete celotno razpisno dokumentacijo (prenos s klikom na posamezen dokument) in jo pozorno preberete. Pri pripravi vsebine za pisno predstavitev vam bo v pomoč, če z njeno strukturo in z vprašanji že takoj na začetku seznanite člane ekipe in sodelujoča podjetja. Priloženih obrazcev ne boste oddajali kot zaključene dokumente v spletnem prijavnem sistemu; namenjeni so izključno vašemu internemu usklajevanju s partnerji na vašem projektu pred vnosom odgovorov v spletni prijavni sistem. Vse odgovore in informacije za prijavo na tekmo Effie Slovenija boste vsakega posebej vnesli neposredno v PRIJAVNI PORTAL.

 

KORAKI POPOLNE EFFIE PRIJAVE

KORAKI DOKUMENTI IN OBRAZCI KAJ? KJE?
1. KORAK: PREBERITE PRAVILA Razpis Effie Slovenija 2023  

Ključne informacije tekme Effie Slovenija 2023 – vključuje vse informacije glede prijav, tehničnih in ostalih zahtev, ocenjevanja, kategorij, itd.

 

Prenesite tukaj.
2. KORAK: PREGLEJTE NAVODILA IN PRIPOROČILA Navodila in priporočila – razpisna delavnica Razčlenjene vse sekcije, opisane zahteve prijavnega sistema, navodila in priporočila za vsako sekcijo posebej, mnenja in komentarji preteklih žirij za vsako sekcijo posebej in ključne pasti ter priložnosti Effie prijav. Prenesite tukaj.
3. KORAK: USKLADITE PRIJAVO Z VAŠO EKIPO IN VNESITE ODGOVORE V SPLETNI PRIJAVNI SISTEM Obrazec za pisno predstavitev kampanje Vključuje celoten nabor vprašanj pisne predstavitve, priznanja in zasluge, dodatne zahteve in gradivo za javno objavo. Izpolnite posebej za vsako vašo prijavo, za vse kategorije je enak (razen za Dolgoročno učinkovitost in uspešnost). Prenesite tukaj za interno usklajevanje, vse odgovore pa boste morali kopirati v spletni prijavni sistem.
Obrazec za pisno predstavitev kampanje_dolgoročne Obrazec za prijavo v kategorijo Dolgoročna učinkovitost in uspešnost (se razlikuje od prijave v ostale kategorije). Prenesite tukaj za interno usklajevanje, vse odgovore pa boste morali kopirati v spletni prijavni sistem – ob izbiri kategorije Dolgoročna učinkovitost in uspešnost bo prijavni sistem prilagodil vprašanja.
4. KORAK: PO IZPOLNITVI CELOTNEGA OBRAZCA PODPIŠITE IN NALOŽITE OBRAZEC ZA AVTORIZACIJO IN VERIFIKACIJO Avtorizacija in verifikacija Obrazec za podpis strinjanja s pogoji Effie tekme ter jamčenje pravilnosti navedenih podatkov. Podpisati ga mora izvršni predstavnik agencije ali oglaševalca na vodilnem položaju. Obrazec podpišete za vsako prijavo posebej. Po izpolnitvi vseh ostalih delov prijave boste obrazec za avtorizacijo in verifikacijo lahko prenesli direktno iz spletnega prijavnega sistema. Po podpisu ga naložite v spletni prijavni sistem.
5. KORAK: PO ODDANI PRIJAVI IZPOLNITE IN NAM POŠLJITE OBRAZEC ZA PRIJAVO IN PLAČILO Obrazec za prijavo in plačilo Zadnji korak vaše prijave je obrazec za prijavo in plačilo. Izpolnite ga za potrebe izstavitve računa in plačila vaše prijave. Račun bo izstavljen iz pisarne SOZ. Izpolniti ga morate za vsako prijavo posebej. Prenesite tukaj, ob zaključeni prijavi izpolnjenega pošljite na info@effie.si.

 

PRIJAVNI PORTAL EFFIE SLOVENIJA