KAKO PRIJAVITI

KAKO PRIJAVITI?

Priporočamo, da si prenesete celotno razpisno dokumentacijo (prenos s klikom na posamezen dokument) in jo pozorno preberete. Pri pripravi vsebine za pisno predstavitev vam bo v pomoč, če z njeno strukturo in z vprašanji že takoj na začetku seznanite člane ekipe in sodelujoča podjetja. Priloženih obrazcev ne boste oddajali kot zaključene dokumente v spletnem prijavnem sistemu; namenjeni so izključno vašemu internemu usklajevanju s partnerji na vašem projektu pred vnosom odgovorov v spletni prijavni sistem. Vse odgovore in informacije za prijavo na tekmo Effie Slovenija boste vsakega posebej vnesli neposredno v PRIJAVNI PORTAL.

 

KONTROLNA PREGLEDNICA ZA ODDAJO POPOLNE PRIJAVE

1. OBRAZEC ZA PRIJAVO IN PLAČILO
V spletnem prijavnem sistemu boste vnesli informacije o sodelujočih podjetjih (primarne in sodelujoče agencije, oglaševalci in sodelujoči partnerji pri projektu), individualnih zaslugah, informacije o plačniku.

2. OBRAZEC ZA AVTORIZACIJO IN VERIFIKACIJO PRIJAVE
Ko boste zaključili z vnosom vseh sodelujočih podjetij in individualnih zaslug in boste označili izbrano dovoljenje za objavo pisne predstavitve kampanje, si boste iz spletnega prijavnega sistema prenesli obrazec za avtorizacijo in verifikacijo prijave na svoj računalnik in ga podpisali – s tem boste potrdili pravilnost vseh navedenih informacij o prijavi in avtorizirali prijavo. S tem obrazcem zagotavljate, da so bili podatki o sodelujočih podjetjih in individualnih zaslugah pregledani in potrjeni s strani pooblaščene osebe (vodstvena funkcija) prijavitelja, ki zagotavlja, da so vsi ključni strateški partnerji navedeni pravilno za seštevek točk v Effie Indexu in za najučinkovitejše agencije, oglaševalce in znamke Effie Slovenija. Podpisan obrazec boste nato naložili v spletni prijavni sistem.

3. DODATNI PODATKI o vaši kampanji, trgu, kategoriji, ciljih, uporabljenih komunikacijskih kanalih itd., ki jih zbiramo izključno za namene raziskovanja/baze podatkov (Effie Worldwide Case Database) in jih ne bo prejela žirija.

 

GRADIVO ZA ŽIRIRANJE:

1.A) PRIJAVA PISNE PREDSTAVITVE KAMPANJE
Pisne odgovore na posamezna vprašanja boste podali v spletnem prijavnem sistemu – končno različico si boste nato lahko naložili na svoj računalnik v PDF formatu. Za pripravo in interno uskladitev odgovorov pred vnosom v spletni prijavni sistem si lahko pomagate z obrazcem za pisno predstavitev kampanje v Word .doc formatu. Za prijave v kategoriji "Dolgoročna učinkovitost in uspešnost" je na voljo poseben obrazec.

1.B) MEDIJSKE INVESTICIJE (del obrazca »Prijava pisne predstavitve kampanje«)
Preglednica na koncu obrazca za pisno predstavitev kampanje v Word .doc formatu vam naj bo v pomoč pri pripravi in internem usklajevanju pred vnosom odgovorov v spletni prijavni sistem.

2. PREDSTAVITVENI VIDEO
Naložite po en predstavitveni video (.mp4, največ 3 minute oz. v kategoriji "Dolgoročna učinkovitost in uspešnost" največ 4 minute). Preverite pogoje, priporočila in tehnične zahteve v Razpisu in Priporočilih za učinkovito prijavo.

 

GRADIVO ZA JAVNO OBJAVO:

1. KRATEK POVZETEK KAMPANJE
V do 90 besedah opišite bistvo kampanje in njene cilje ter navedite, kako so dokazani rezultati povezani s temi cilji. Kratek povzetek kampanje naj ne vsebuje zaupnih podatkov, saj je lahko javno objavljen, reproduciran in prikazan za izobraževalne namene in namene publicitete.

2. IZJAVA O UČINKOVITOSTI KAMPANJE
S kratko izjavo v največ 15-ih besedah predstavite uspeh vaše kampanje. Izjava o učinkovitosti kampanje naj ne vsebuje zaupnih podatkov, saj je lahko javno objavljena, reproducirana in prikazana za izobraževalne namene in namene publicitete.

3. KLJUČNI VIZUALNI ELEMENT
Naložite 1 ključni vizualni element (.jpg); v kategoriji »Dolgoročna učinkovitost in uspešnost« naložite do 3 ključne vizualne elemente. Za ključni vizualni element izberite motiv, ki najbolje predstavlja vašo kampanjo, saj ga bomo v primeru, da vaša prijavljena kampanja postane finalist ali nagrajenec javno objavili, zato naj bo najboljše možne kakovosti. Preverite priporočila in tehnične zahteve v Razpisu.

4. PRIREJENA RAZLIČICA PRIJAVE PISNE PREDSTAVITVE KAMPANJE (opcijsko)
Če boste v dovoljenju za objavo pisne predstavitve izbrali možnost "OBJAVA PRIREJENE RAZLIČICE PISNE PREDSTAVITVE", oddajte tudi prirejeno različico pisne predstavitve brez zaupnih podatkov, v slovnično primerni obliki za javno objavo.

5. LOGOTIPI PODJETIJ (opcijsko)
Naložite logotip za VSAKO od primarnih agencij (največ 2) in VSAKEGA od oglaševalcev (največ 2). Naložite logotip vsakega podjetja v vektorski različici (.ai/.eps/.pdf) in tudi v .jpg/.jpeg/.png (skupno vsaj 4 in največ 8 datotek). Logotipi podjetij so lahko javno objavljeni v primeru, da vaša prijavljena kampanja postane finalist ali nagrajenec, zato jih ni potrebno naložiti že ob prijavi kampanje, ampak jih lahko oddate naknadno po prvostopenjskem žiriranju.

6. FOTOGRAFIJE TIMA (opcijsko)
Naložite eno ali dve skupinski fotografiji tima primarne agencije in oglaševalca (300 dpi .jpg/.jpeg, vsaj 1000 pixlov širine ali višine, največ 5MB na posamezno datoteko). Skupinske fotografije so lahko javno objavljene v primeru, da vaša prijavljena kampanja postane finalist ali nagrajenec, zato jih ni potrebno naložiti že ob prijavi kampanje, ampak jih lahko oddate naknadno po prvostopenjskem žiriranju.

7. KRATKI PREDSTAVITVENI VIDEO (opcijsko)
Naložite po en kratki predstavitveni video (.mp4, največ 1 minuto). Preverite pogoje, priporočila in tehnične zahteve v Razpisu in Priporočilih za učinkovito prijavo. Kratki predstavitveni video je lahko javno objavljen v primeru, da vaša prijavljena kampanja postane finalist ali nagrajenec, zato ga ni potrebno naložiti že ob prijavi kampanje, ampak ga lahko oddate naknadno po prvostopenjskem žiriranju.