Zakaj prijaviti?

Effie je oder, na katerega naročniki in agencije postavimo svojo komunikacijsko uspešnost in učinkovitost, da ju zunanja strokovna javnost neodvisno potrdi, sami pa lahko svojo tržno komunikacijo primerjamo z drugimi. S tem dobimo potrditev lastnega znanja in dela, pa tudi večjo kredibilnost v okoljih, v katerih delujemo. Effie je tudi prostor za izmenjavo dobrih praks in znanja. Z vsakim novim Zbornikom nagrajenih akcij komunikacijske učinkovitosti se širi knjižnica primerov slovenske komunikacijske učinkovitosti, zbornik pa postaja tudi nepogrešljiv in referenčen vir znanja in spoznanj pri komuniciranju in marketingu.

V samem središču sidranja kulture učinkovitosti in uspešnosti v tržnem komuniciranju ter širjenja znanja o tem je Effie, nagrada za komunikacijsko učinkovitost, ki jo je Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ) prvič razpisala leta 2001. Effie pred strokovno in poslovno javnostjo izpostavi in nagradi tiste akcije, ki pokažejo, kako je marketinško vlaganje v komuniciranje pripomoglo k doseganju in preseganju poslovnih ciljev.