Postopek

Žiriranje oziroma ocenjevanje akcij poteka v dveh stopnjah. Na vsaki stopnji žirijo sestavljajo izkušeni strokovnjaki iz različnih marketinških področij, ki ocenjujejo akcije glede na to, kako uspešno so dokazale, da je bilo uspešno tržno komuniciranje ključno za uspeh kampanje.

Vsaka stopnja žirije ima različne člane, predsednik je edini član žirije, ki je prisoten na obeh stopnjah žiriranja.

Prvostopenjsko žiriranje

Vsak žirant ocenjuje vse akcije, ki so bile uspešno prijavljene na razpis Effie Slovenija, z izjemo tistih, kjer se je samoizločil. Prvostopenjska žirija določi spodnji prag točk za uvrstitev akcij v naslednji krog in tako izbere akcije, ki se uvrstijo med finaliste. Ocenjevanje akcij poteka na osnovi dokazane učinkovitosti posamezne prijave. Prvostopenjsko žiririanje se osredotoča na ozadje akcije, poslovne cilje, kreativni razvoj, medijsko strategijo in najpomembnejše – dokaze o rezultatih, ki so brez dvoma dokazali učinkovitost izbire in uporabe marketinškega komuniciranja.

Drugostopenjsko žiriranje

Drugostopenjska žirija ponovno ocenjuje akcije, ki so se uvrstile med finaliste, da med njimi izbere nagrajence. Žiranti vsako akcijo ocenjujejo glede na cilje kampanje, komunikacijsko strategijo, razvoj ideje in dokaze o rezultatih. Prijavljene akcije pa na koncu ocenjujejo znotraj posameznih kategorij.

Pomembno je, da prijavitelji akcij pri snovanju besedila upoštevajo načeli jasnosti in jedrnatosti. Žiranti iščejo jasne, prepričljive kampanje, ki uspešno dokazujejo, da so z učinkovitimi strategijami dosegle ali presegle zastavljene cilje.