Pogoji za sodelovanje

Za nagrado Effie Slovenija 2016 lahko prijavite tržno-komunikacijske akcije, ki so potekale na ozemlju Republike Slovenije med 15. oktobrom 2014 in 15. oktobrom 2016. V medijih so se lahko pojavile že pred tem datumom, vendar je pogoj, da so bile objavljene tudi v razpisnem obdobju in imajo podatke o učinkovitosti za razpisno obdobje. Prijavitelji lahko ponovno prijavijo akcije, ki so že bile prijavljene za predhodne nagrade Effie, če so komunikacijske dejavnosti v okviru teh akcij potekale tudi med razpisanim obdobjem aktualnega razpisa za Effie Slovenija 2016 in ima prijavitelj na razpolago podatke, s katerimi dokazuje učinkovitost akcij v tekočem razpisnem obdobju.

V kategorijo N) Dolgoročna učinkovitost lahko prijavite tržno-komunikacijske akcije, ki so potekale na ozemlju Republike Slovenije vsaj med 15. oktobrom 2013 in 15. oktobrom 2016. Pogoj za prijavo akcije v kategorijo N je, da akcija izkazuje dolgoročno učinkovitost v obdobju 3 ali več let.

Za nagrado Effie Slovenija 2016 se lahko poteguje prav vsaka ideja (ne glede na uporabljen tržno-komunikacijski kanal ali njihovo kombinacijo) pod pogojem, da je rezultate možno empirično dokazati. Effie nagrajuje ideje, ki delujejo! Ni torej nujno, da je akcija vsebovala vsaj en televizijski, radijski, tiskani ali spletni oglas, lahko gre tudi za sponzorstva, direktno pošto, korporativne in produktne odnose z javnostmi, dogodke, embalažo, dizajn, kino, zunanje oglaševanje, sejme, komuniciranje na prodajnem mestu, gverila akcije itd. Torej vse komunikacijske oblike vpletanja potrošnikov, za katere obstajajo merljivi rezultati učinkovitosti.

Za kvalifikacijo na tekmovanje morajo biti vsi predstavljeni dokazi o učinkovitosti akcije opremljeni z virom raziskave oz. ustreznimi referencami. Vir so lahko podatki oglaševalca, agencijske raziskave ali raziskave raziskovalnih ustanov. Organizator lahko po potrebi preverja točnost podatkov pri navedenem viru. Dela, ki ne bodo navedla ustreznih virov, bodo izločena iz ocenjevanja.

Posamezne akcije, ki jih je skupaj pripravljalo več podjetij (kreativne, medijske, PR, raziskovalne agencije, oglaševalci itd.), so lahko v posamezni kategoriji prijavljene samo enkrat. V primeru spora, ki ga vpletena podjetja ne morejo interno rešiti, prijava akcije ne bo sprejeta.

SOO Effie priporoča sodelovanje partnerjev pri prijavi akcije, saj s skupnim delom nastajajo najučinkovitejše in najuspešnejše zgodbe. Pozivamo vas, da navedete vse glavne strateške in kreativne partnerje, ki so sodelovali v tržno-komunikacijski akciji, ki jo prijavljate za nagrado Effie Slovenija 2016. Effie nagrajuje tako najučinkovitejše akcije kot tudi skupni napor oglaševalca in agencij, ki so skupaj ustvarili izjemne akcije.

Za nagrado Effie ne morejo tekmovati akcije, ki jim je Oglaševalsko razsodišče SOZ izreklo razsodbo o kršenju določil Slovenskega oglaševalskega kodeksa.

Prijavitelji akcij, uvrščenih v drugi krog ocenjevanja, bodo akcije pred slovesno zaključno prireditvijo predstavili udeležencem na predstavitvi liste finalistov.