Organizator

LASTNIK BLAGOVNE ZNAMKE EFFIE: 
Effie Worldwide, Inc.

NOSILEC LICENCE IN ORGANIZATOR V SLOVENIJI: 
Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ), Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 439 60 50, Faks: + 386 1 439 60 59
E-pošta: effie@soz.si; E-naslov: www.effie.si, www.soz.si 

EFFIE V TUJINI

  • GLOBAL EFFIE
  • REGIONALNI PROGRAMI: EACA Euro Effie, North America Effie, South America Effie, Asia Pacific Effie, Gemas Effie MENA (Middle East North Africa)
  • NACIONALNI PROGRAMI: 40 nacionalnih izvedb po vsem svetu (Argentina, Avstralija, Avstrija, Belgija, Brazilija, Bolgarija, Čile, Kitajska, Kolumbija, Kostarika, Hrvaška, Češka, Ekvador, Finska, Francija, Nemčija, Gvatemala, Grčija, Hong Kong, Madžarska, Indija, Izrael, Malezija, Mehika, Nizozemska, Nova Zelandija, Severna Amerika, Peru, Poljska, Romunija, Rusija, Singapur, Slovaška, Slovenija, Šrilanka, Švica, Turčija, Ukrajina, Urugvaj in Venezuela)

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ) je prostovoljna, samostojna, strokovna in nepridobitna zbornica pravnih in fizičnih oseb s področja dejavnosti oglaševanja in komuniciranja (oglaševalci, oglaševalske agencije, mediji, drugi), ki se vanjo vključujejo zaradi uresničevanja svojih interesov na področju opravljanja dejavnosti oglaševanja in komuniciranja in zaradi izvajanja javnih pooblastil, ki jih zbornici poveri država.

Organizirana je kot sodobna tripartitna organizacija. V okviru SOZ se člani združujejo v tri samostojna strokovna združenja:

  • Slovensko združenje medijev (SZM),
  • Slovensko združenje oglaševalskih agencij (SZOA) in
  • Slovensko združenje oglaševalcev (SZO).

Pridruženi člani pa se združujejo na ravni projektov.

SOZ se zavzema za visoke strokovne standarde in uveljavlja etiko v oglaševanju. V ta namen sprejema Slovenski oglaševalski kodeks in uveljavlja njegova določila. Skladnost oglasov s kodeksom presoja Oglaševalsko razsodišče.

SOZ se zavzema za visoke strokovne standarde in uveljavlja etiko v oglaševanju.

SOZ si kot krovna stanovska organizacija prizadeva za zagotavljanje kohezivnosti med posameznimi združenji, za ustrezen pretok informacij, znanja in izkušenj med njimi ter za strokovno in učinkovito izvedbo projektov, relevantnih za vse člane zbornice.

Med ključne naloge in cilje SOZ sodi tudi vzpodbujanje razvoja komunikacijske stroke ter korektno in učinkovito predstavljanje ter zastopanje članov, njihovih interesov in interesov stroke tako v Sloveniji kot v mednarodnih okvirih. Pod okriljem SOZ potekajo številni, za oglaševalsko in tržno komunikacijsko stroko pomembni projekti.

Poleg Effie® Slovenija, nagrade za tržno-komunikacijsko učinkovitost, potekajo pod okriljem SOZ tudi projekti Nacionalna raziskava branosti (NRB)Revidiranje prodanih naklad tiskanih medijev (RPN) in Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS). V okviru projekta Dobra praksa je nastalo osem dokumentov, ki predstavljajo priporočila najboljše prakse s ciljem vzpostaviti visoke profesionalne standarde. SOZ za svoje člane pripravlja redna srečanja Dobro jutro, oglaševalci!, od leta 2014 pa tudi izobraževalni program SOZ Akademija. SOZ vsako leto podeljuje stanovski nagradi Oglaševalec leta in Oglaševalska osebnost ter nagradoMladi kreativci.

Slovenska oglaševalska zbornica je organizatorka Slovenskega oglaševalskega festivala (SOF) in mednarodnega oglaševalskega festivala Zlati boben. SOZ pri organizaciji SOF 2016 tesno sodeluje z agencijo Paideia Events, ekskluzivnim tehničnim producentom in partnerjem SOF.