Effie Slovenija 2018

1. april. 2016 /

Organizacijo Effie strokovno in poslovno vodi Strokovno-organizacijski odbor (SOO) z dveletnim mandatom. SOO imenuje Upravni odbor SOZ, ki potrjuje tudi Poslovnik in oba Pravilnika Effie ter nadzira porabo finančnih sredstev.

Članice SOO v izvedbi Effie Slovenija 2018:

Barbara Modic, predsednica Effie Slovenija

Barbara Modic je po izobrazbi univ. dipl ekonomistka in se že več kot 20 let ukvarja z oglaševanjem. Delovala je na treh straneh oglaševalskega trikotnika. Kot direktorica Pristop Media zadnjih devet let vodi ekipo medijskih strokovnjakov, skrbi za odnose s kupci in mediji tako v Sloveniji kot širše v regiji Adriatic. Predana je razvoju novih poslov, novih medijskih pristopov in merjenju učinkovitosti kampanj.

Svojo poslovno pot je začela na Pro Plus kot vodja projektov in kasneje kot namestnica direktorja trženja, nadaljevala na Studio Moderna kot direktorica prodaje, po tem pa je sprejela izziv na takrat novi medijski agenciji OMD kot direktorica za razvoj novih poslov in kasneje kot direktorica.

Ima dolgoletne izkušnje z vodenjem teamov tako na medijskih kot tudi na celovitih tržno-komunikacijskih projektih. Za projekte, ki jih je vodila, je prejela številne domače in tuje nagrade za komunikacijsko odličnost in medijsko kreativnost. Med drugim je prejela tri nagrade Zlati Effie, eden izmed njih je prejel nagrado za dolgoročno učinkovitost. Predsedovala je Slovenskemu oglaševalskemu festivalu leta 2014, bila članica drugostopenjske žirije Effie 2008 in večkrat članica programskega sveta SEMPL ter članica žirije za SEMPLER 2013. Svoje znanje pogosto deli študentom in marketinškim kolegom.

Marjana Lavrič Šulman, strokovna direktorica Effie Slovenija

Marjana Lavrič Šulman je svetovalka za upravljanje blagovnih znamk in trženje. Ima preko 20 let izkušenj v razvoju in implementaciji trženjskih strategij ter brand managementu. Diplomirala je na dunajski ekonomski univerzi, magisterij komunikologije pa je pridobila na University of Illinois.

Svojo karierno pot je začela na agenciji Studio Marketing JWT in nadaljevala v Futuri DDB, ki jo je od leta 2001 do 2015 kot izvršna direktorica tudi vodila. V tem času je sodelovala s preko 70 različnimi naročniki iz različnih branž (FMCG, bančništvo, telekomunikacije, avtomobilska industrija, kemična industrija, zavarovalništvo, trgovina itd.) Pred začetkom samostojne poti je vodila tudi oddelek trženjskih komunikacij na Gorenju, kjer je bila odgovorna za strateški mednarodni razvoj blagovne znamke.

Marjana je leta 2012 prejela Nagrade za izjemne podjetniške in gospodarske dosežke, ki jo podeljuje GZS in je aktivna članica Slovenske oglaševalske zbornice. Z Effie Slovenija jo povezuje dolgoletna zgodovina, med drugim je bila tudi članica žirije v prvi izvedbi.

Monika Kamenšek, sponzorstva Effie Slovenija 

Monika Kamenšek prihaja iz Spodnje Savinjske doline, natančneje iz Celja, kjer je tudi pričela s svojim, sedaj že 18 let trajajočim, delovanjem na področju podjetniškega vodenja, marketinga in trženja. Poslovna pot jo je peljala v Ljubljano, kjer že več kot 12 let deluje na področju medijev – s poudarkom na segmentu zunanjega oglaševanja. Pri svojem delu daje velik pomen strokovnosti in kreativnosti, ki sta po njenih izkušnjah najboljši sestavini za kreiranje marketinških idej in strategij.

 

 

 

 


Petra Prelog, članica Strokovno-organizacijskega odbora Effie Slovenija

Petra Prelog  je po izobrazbi diplomirana komunikologinja s 15. leti izkušenj z vodenjem kontinuiranih projektov, pomembnih za slovenski medijski in tržno-komunikacijski trg, (so)organizacijo dogodkov in koordinacijo projektnih ter organizacijskih odborov na Slovenski oglaševalski zbornici.

Članica strokovno-organizacijskega odbora Effie je že 6. izvedbo zapored. Njena odgovornost je koordinacija in nadzorovanje dela odbora in podizvajalcev, administrativna in organizacijska podpora ter operativna izvedba projekta.

 

 

 

LASTNIK BLAGOVNE ZNAMKE EFFIE:

Effie Worldwide, Inc., effie.org

NOSILEC LICENCE IN ORGANIZATOR V SLOVENIJI:

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ), Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 439 60 50, Faks: + 386 1 439 60 59

E-pošta: effie@soz.si; E-naslov: www.effie.si, www.soz.si

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ) je prostovoljna, samostojna, strokovna in nepridobitna zbornica pravnih in fizičnih oseb s področja dejavnosti oglaševanja in komuniciranja (oglaševalci, oglaševalske agencije, mediji, drugi), ki se vanjo vključujejo zaradi uresničevanja svojih interesov na področju opravljanja dejavnosti oglaševanja in komuniciranja in zaradi izvajanja javnih pooblastil, ki jih zbornici poveri država.

Organizirana je kot sodobna tripartitna organizacija. V okviru SOZ se člani združujejo v tri samostojna strokovna združenja: Slovensko združenje medijev (SZM), Slovensko združenje oglaševalskih agencij (SZOA) in Slovensko združenje oglaševalcev (SZO). Pridruženi člani pa se združujejo na ravni posameznih projektov.

SOZ se zavzema za visoke strokovne standarde in uveljavlja etiko v oglaševanju. Kot krovna stanovska organizacija prizadeva za zagotavljanje kohezivnosti med posameznimi združenji, za ustrezen pretok informacij, znanja in izkušenj med njimi ter za strokovno in učinkovito izvedbo projektov, relevantnih za vse člane zbornice. Med ključne naloge in cilje SOZ sodi tudi spodbujanje razvoja komunikacijske stroke ter korektno in učinkovito predstavljanje ter zastopanje članov, njihovih interesov in interesov stroke tako v Sloveniji kot v mednarodnih okvirih. Pod okriljem SOZ potekajo številni, za oglaševalsko in tržno komunikacijsko stroko pomembni projekti. Za več informacij obiščite: www.soz.si.