Razpis

22. oktober. 2018 /

Z objavo razpisa 7. junija 2018 se odpira tekmovanje Effie Slovenija 2018, nagrade za tržno-komunikacijsko učinkovitost. Prijave akcij so možne do vključno 5. novembra 2018.

Razpis za prijavo akcij Effie Slovenija 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazci za prijavo akcij 

Obrazec za prijavo in plačilo

Prijava pisne predstavitve akcije za kategorije A – M

Prijava pisne predstavitve akcije za kategorijo N

NOVOSTI

V Razpisu Effie Slovenija 2018 smo se držali sprincipov preteklega razpisa, nekaj dopolnitev in sprememb pa vendarle je in jih velja izpostaviti.

Uvajamo naslednji novi kategoriji:

  • Storitve – finance in zavarovalništvo, ki si med storitvenimi kategorijami zaslužijo svoje mesto. Vse storitve s področja financ (finančno načrtovanje, vzajemni skladi, krediti, varčevanje, ipd.) in zavarovalništva (zdravstvena, osebna, življenjska, avtomobilska, potovalna, poslovna zavarovanja) boste odslej lahko prijavili v posebej za to namenjeno kategorijo;
  • Nizkoproračunske akcije, ki nadomeščajo kategorijo David vs. Goljat, namenjena pa je vsem prijavljenim akcij, katerih skupni proračun ni presegal 50.000 EUR;

Redefiniramo kategorijo Družbeno dobro, kamor lahko prijavite družbene komunikacijske akcije z jasnimi cilji družbene koristi, naročnik oziroma podpisnik akcije pa je neprofitna, nevladna ali vladna organizacija s področja družbenih iniciativ, dobrodelnosti, humanitarnosti in podobno ali akcije, ustvarjene za komercialni namen z noto družbene koristi, naročnik oziroma podpisnik akcije pa je komercialno podjetje oz. njegove blagovne znamke.

Razpisno obdobje bo od  1. oktobra 2016 do 1. oktobra 2018, v kategoriji N) Dolgoročna učinkovitost pa vsaj od 1. oktobra 2015 do najkasneje 1. oktobra 2018.

Razpisani so štirje roki, od datuma prijave akcije je odvisna višina prijavnine, ZADNJI rok za prijavo bo letos 5. novembra 2018 ob 12.00.

Ob prijavi iste akcije v dve različni kategoriji, pri čemer je ena prijava v izdelčni/storitveni kategoriji in druga v eni od posebnih kategorij, vam priznavamo 50-odstotni popust na drugo prijavo. POMEMBNO: pisna prijava mora biti obvezno vsebinsko prilagojena kategoriji v katero se prijavlja.

Če je naročnik oziroma podpisnik akcije, ki je prijavljena v kategorijo Družbeno dobro, neprofitna, nevladna ali vladna organizacija s področja družbenih iniciativ, dobrodelnosti, humanitarnosti in podobno, vam omogočamo 50-odstotni popust na prijavljeno akcijo.

Za vsako prijavljeno akcijo oddate do dve ločeni in končni verziji prijave pisne predstavitve akcije: (1) polno prijavo pisne predstavitve akcije, ki je namenjena ocenjevanju žirije in (2) izključno besedilno pisno predstavitev akcije, brez tabel, grafov in prilog, ki je lahko tudi brez zaupnih podatkov, v obliki, slovnično primerni za objavo v Zborniku. Prijavitelji pa imate tudi tokrat možnost popolne prepovedi javne objave vaše pisne predstavitve akcije v celoti – v tem primeru vam ni potrebno oddajati dveh verzij pisne predstavitve akcije ampak samo polno prijavo pisne predstavitve akcije za žirijo.

Vsi prijavitelji ste zavezani k oddaji dveh videov že ob prijavi akcije:

  • do štiriminutni (do petminutni v kategoriji N) predstavitveni video in
  • enominutni kratki predstavitveni video.