FAQ

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Kdaj je rok za prijavo akcij?
Prijave morajo biti oddane po elektronski pošti na effie@soz.si najkasneje do 5. novembra 2018. Sicer pa Effie Slovenija 2018 razpisuje 4 roke za prijavo: 
=> zgodnji rok za prijavo akcij na Effie Slovenija: 2. oktober 2018; 
=> rok za prijavo akcij: 16. oktober 2018; 
=> pozni rok za prijavo akcij: 26. oktober 2018; 
=> zadnji rok za prijavo akcij: 5. november 2018, ob 12.00.
Višina prijavnine je vezana na rok oddaje, pripravili pa smo tudi nekaj ugodnosti za prijavitelje. Cenik najdete tukaj.

Kako je potrebno oddati prijavo?
Vse prijave je potrebno oddati elektronsko na naslov effie@soz.si. Popolna prijava vsebuje: Obrazec za prijavo in plačilo (v wordu in še podpisana ter žigosana različica v PDF/JPG/PNG), Pisna predstavitev akcije (dve različici: ena za žirijo in druga za javno objavo oziroma samo za žirijo, če podate popolno prepoved pisne predstavitve), ključni vizualni element, do 4-minutni predstavitveni video in 1-minutni kratki predstavitveni video. Do 5. novembra 2018 mora biti poravnana tudi prijavnina.

Ali so podatki, ki so navedeni v akcijah, zaupni?
Ocenjevano gradivo se obravnava strogo zaupno. Člani žirije so zavezani k popolni molčečnosti o presojanem gradivu, ki ga ne smejo posredovati nikomur ter so ga dolžni obravnavati in z njim ravnati primerno oznaki strogo zaupno. Načelo molčečnosti zavezuje tudi strokovnega/no direktorja/ico Effie Slovenija, predsednika/co Effie Slovenija in člana/ico SOO Effie Slovenija, ki je član/ica tekmovalne komisije. V javno objavo gredo izključno tiste akcije (lahko so brez podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi za zaupne), za katere prijavitelji podajo privolitev k javni objavi.

Ali so kakšni posebni pogoji za prijavo akcij na Effie Slovenija 2018?
Na Effie Slovenija 2018 lahko prijavite le tiste akcije, ki so potekale na ozemlju Republike Slovenije med 1. oktobrom 2016 in 1. oktobrom 2018 (v kategoriji N) Dolgoročna učinkovitost pa vsaj od 1. oktobra 2015 do najkasneje 1. oktobra 2018) in imajo podatke o učinkovitosti za razpisno obdobje. Vse pogoje prijav akcij najdete tukaj. 

Kdo lahko prijavi akcijo?
V tekmo za nagrade Effie Slovenija lahko akcije prijavijo tako agencije kot tudi oglaševalci. Prijavitelji so lahko iz Slovenije ali tujine, pogoj je samo, da je akcija potekala (tudi) v Sloveniji in razpolagajo s podatki o učinkovitosti akcije v Sloveniji.

V katero kategorijo naj prijavim akcijo?
Prijava iste akcije je možna v več različnih kategorijah, vendar le enkrat v posamezno izdelčno/storitveno kategorijo. Če je ista akcija prijavljena v več kategorij, je vsako prijavo nujno potrebno prilagoditi zakonitostim posamezne kategorije in jo vsebinsko prilagoditi. Če niste prepričani, v katero kategorijo prijaviti akcijo, razmislite, ali jo lahko umestite v posamezno kategorijo glede na prevladujoče cilje, za nasvet pa lahko vprašate tudi po e-pošti na effie@soz.si.

Kako dolgo je morala potekati tržno-komunikacijska akcija, da jo lahko prijavimo v kategorijo Dolgoročna učinkovitost?
V kategorijo N) Dolgoročna učinkovitost lahko prijavite tržno-komunikacijske akcije, ki so potekale na ozemlju Republike Slovenije vsaj med 1. oktobrom 2015 in 1. oktobrom 2018. Pogoj za prijavo akcije v kategorijo N je, da akcija izkazuje dolgoročno učinkovitost v obdobju 3 ali več let. Za začetek trajanja akcije šteje katerakoli komunikacija do javnosti oz. ciljne skupine (lahko je npr. tudi novinarska konferenca). Dolgoročna tržno komunikacijska akcija, ki je sestavljena iz več zaporednih akcij, mora vsebovati dolgoročne skupne cilje, tako v strateškem kot tudi v kreativno izvedbenem smislu.

Ali lahko prijavimo tržno-komunikacijske akcije, ki niso potekale samo na območju Republike Slovenije?
Lahko prijavite akcije, ki so potekale hkrati na tujih trgih, vendar v prijavi za slovensko nagrado Effie velja samo tisti del akcije, ki je potekal na področju Republike Slovenije. To pomeni, da morajo biti vsi podatki in rezultati v pisni prijavi vezani le na območje Republike Slovenije. Če je akcija potekala v vsaj 2 evropskih državah, razmislite o prijavi na Euro Effie.

Kako dokazati učinkovitost spletnih tržno-komunikacijskih aktivnosti v Republiki Sloveniji?
Spletne tržno-komunikacijske aktivnosti so lahko potekale geografsko širše, vendar na slovensko nagrado Effie prijavljate tisti del tržno-komunikacijske akcije, ki je primarno namenjen slovenski javnosti ali javnosti na teritoriju Republike Slovenije. Pri tem mediji oz. lastništvo medijev, na katerih je akcija potekala, ni pomembno. Pri prikazu rezultatov tako izolirajte rezultate, ki se vežejo na slovensko ciljno skupino (npr: izolirate dostope iz slovenskih IP številk, določite približno oceno deleža slovenskih uporabnikov ali če ni druge možnosti, poskusite s ponderiranjem skupnega rezultata z velikostjo slovenske spletne populacije). Uporabite tudi prodajne podatke za posamezno regijo in podatke o moči blagovne znamke v regiji ter jih navedite kot dokaz učinkovitosti tistega dela tržno-komunikacijske akcije, ki je targetiral slovensko javnost.

Ali je smiselno na Effie prijaviti projekt, ki je v času padanja trga »samo« ohranil tržni delež oz. dosegel, da je bil padec manjši kot celoten trg?
Če lahko dokažete, da velja takšen rezultat tržno-komunikacijske akcije za uspeh v kategoriji, je akcija popolnoma primerna za prijavo na Effie.

Ali je lahko na ključnem vizualnem elementu akcije logotip agencije?
Razpis Effie 2018 izrecno prepoveduje omembo agencije in logotipa v pisni prijavi predstavitve akcije in v 4-minutnem predstavitvenem videu, medtem ko je omemba agencije v Obrazcu za prijavo in plačilo nujna, v ključnem vizualnem elementu akcije in kratkem 1-minutnem predstavitvenem videu pa dovoljena in zaželena. Ključni vizualni element akcije potrebujemo za namene objave v Zborniku finalistov Effie in projekcije na Zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad, torej v času, ko bodo rezultati tekme že znani in bo prepoved omembe imena agencije prenehala veljati, zato ključni vizualni element akcije lahko vsebuje logotip oz. omembo agencije.

Ali mora biti pri navajanju trženjskih in komunikacijskih ciljev pri vseh ciljih isto/poenoteno časovno obdobje v katerem merimo rezultate?
Ne, opazovano obdobje merjenja rezultatov je lahko pri vsakem cilju drugačno. Je pa nujno, da je opazovano obdobje enako pri cilju in rezultatu, ki se nanaša na točno ta cilj.

Ali se lahko kot rezultat v priloge vključijo izseki objav in komentarjev na Facebooku / YouTubu – ali se to že šteje za slikovni/kreativni material in ni dovoljeno?
Izseki objav in komentarjev na Facebooku / Youtubu se lahko kot dodatna argumentacija učinkovitosti akcije vključijo v prilogo, saj je ravno temu namenjena. V skladu z razpisnimi pravili je dovoljeno predstaviti objave v besedni obliki, ne smete pa vključevati slikovnih elementov. Dovoljeno je prepisati komentarje ljudi, ni pa dovoljeno vključevati posnetkov strani.

Ali moramo v prijavi pisne predstavitve akcije pustiti celoten originalni zapis, ali lahko vprašanja oz. usmeritve izbrišemo in pustimo zgolj naslov in točke? Zaradi omejitve prostora je namreč razlika, ali puščamo opis ali zgolj naslov.
V prijavi pisne predstavitve akcije ne posegajte v originalni zapis, v vaši pisni predstavitvi morajo ostati vsa vprašanja oz. usmeritve. Omejitev prostora se navezuje izključno na dolžino vašega odgovora, torej v največji dovoljen obseg odgovora niso vključena vprašanja. Na primer, če je pri posamezni rubriki največji dovoljen obseg 1 stran, pri tem pa so naslov in vprašanja zavzeli že 5 vrstic, bo vaš odgovor v obsegu 1 strani lahko razporejen čez to celo stran z naslovom in vprašanji, nadaljeval pa se bo lahko še na naslednji strani, vendar v obsegu največ 5 vrstic.

Kako v pisni prijavi dolgoročne akcije (kategorija N) izpolnimo tabelo za prikaz strukture medijskega proračuna po posameznem letu: ali naj pri % medijskega proračuna za določen medij v posameznem letu podamo enoten % za vse kampanje v tistem letu in ne rabimo navajati za vsako kampanjo v določenem letu posebej?
V tabeli za prikaz strukture medijskega proračuna po posameznem letu podajte enoten % za vse kampanje v določenem letu in ne za vsako posebej.

Ali je pri kategoriji K) Nizkoproračunske akcije, v skupnem proračunu, ki naj ne presega 50.000 EUR, mišljeno, da agencijski stroški in medijski zakup skupaj ne smejo presegati 50.000 €?
Tako je, proračun za medije in izvedbo ne sme biti višji od 50.000 EUR, gre pa za neto znesek.

Ali kršimo pravila če kot vir poimensko navedemo raziskovalno agencijo, ki je hkrati tudi sodelujoče podjetje pri prijavi?
Če v vaši prijavi pisne predstavitve akcije kot vir podatkov navajate raziskovalno agencijo (raziskovalno družbo), jo morate navesti z imenom, tudi v primeru, ko je ta raziskovalna agencija (raziskovalna družba) v obrazcu za prijavo in plačilo navedena kot sodelujoče podjetje. Z imenom lahko kot vir navajate tudi oglaševalca. Ni pa dovoljeno z imenom navajati kreative/medijske/digitalne/PR… agencije.

Ali je prostor v prilogah dovoljeno uporabiti le za dodatni prikaz rezultatov (učinkov) akcije, ali ga lahko uporabimo tudi za dodatni oris konteksta/izziva in medijske strategije? Radi bi namreč opisali tudi akcijo po posameznih aktivnostih.
Mesto za Priloge je namenjeno vsem poglavjem prijave, ne samo Rezultatom. V prilogi lahko predstavite dodatne utemeljitve, ki pojasnjujejo vplive tržnega komuniciranja na dosežene cilje akcije. Če bo vaš dodaten opis konteksta in medijske strategije po posameznih aktivnostih dodatno pojasnil vlogo tržno-komunikacijskih aktivnosti pri doseganju rezultatov, potem to lahko vključite v prilogo.

Za boljšo predstavitev v videu si želimo uporabiti kakšno mood fotografijo iz online baz (Getty, Shuter etc). V kolikor dobimo njihovo privolitev za uporabo zgolj v videu, lahko le-te uporabimo ali jih moramo nujno odkupiti?
Kriterija za uporabo vizualnih podob v predstavitvenem videu sta dva: da imate dovoljenje za objavo (ni potreben odkup, dovolj je že samo dovoljenje) in da z uporabo vizualnih podob ne zavajate žirije. Svetujemo vam, da premislite, ali bi lahko z uporabljeno mood fotografijo kakorkoli zavedli žirijo (v smislu, da žirija napačno sklepa, da je bila uporabljena mood fotografija tudi del vaše dejanske kreative) – če je odgovor da, potem takšne mood fotografije raje ne uporabite.

Ali je lahko predstavitveni video v angleščini?
Da, do štiriminutni predstavitveni video in enominutni kratki predstavitveni video sta lahko v angleškem jeziku, vendar naj bo vsaj enominutni kratki predstavitveni video opremljen s slovenskimi podnapisi.

Posamezna vprašanja v pisni predstavitvi so omejena s številom besed. Kako striktni ste, ali vrnete prijavo, če je število besed preseženo?
Če je omejitev presežena za več kot 5 %, prijavitelja prosimo, da besedilo ustrezno skrajša.

Ali opombe v nogi dokumenta tudi štejejo v kvoto dovoljenega števila besed?
Ne, opombe ne štejejo v skupno kvoto besed.

Kako izpolnimo obrazec za prijavo in plačilo, če osebe, ki so sodelovale, niso več zaposlene pri oglaševalcu? Čigav e-naslov in telefonsko številko naj navedemo?
Navedete tisto osebo, ki je v času nastajanja in poteka akcije bila dejansko odgovorna oseba za projekt, tudi če sedaj več ni zaposlena pri istem delodajalcu. Telefonsko številko in e-naslov lahko navedete splošno od podjetja, lahko pa tudi pustite prazno. Pomembno je le, da ste navedli ključno kontaktno osebo, ki jo kontaktiramo za vsa vprašanja/obvestila v zvezi s prijavljeno akcijo (vedno komuniciramo samo z eno ključno kontaktno osebo na prijavljeno akcijo in ne vsemi, ki jih navedete v prijavnici).

Kdaj poteka žiriranje?
Prvostopenjsko žiriranje bo potekalo predvidoma 6. decembra 2018, drugostopenjsko pa predvidoma 1. februarja 2019.

Kdaj so znani finalisti?
Finalisti bodo znani po prvostopenjskem žiriranju, objavljeni bodo predvidoma 10. decembra 2018.

Kdaj so znani nagrajenci?
Nagrajenci bodo znani 14. marca 2019 na zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad.

Na koga naj se obrnem, če imam dodatna vprašanja?
Če med vprašanji in odgovori niste naši odgovora na vaše vprašanje ali dilemo, nam pišite na effie@soz.si. Nekatere dgovore bomo objavili tudi tukaj (seveda brez navedb imena spraševalca ali imena akcije, blagovne znamke itd.), da bodo v pomoč tudi drugim prijaviteljem.

T: +386 1 439 60 50 ali +386 1 439 60 57
E: petra.prelog@soz.sieffie@soz.si;

Slovenska oglaševalska zbornica
Letališka cesta 35
SI-1000 Ljubljana, Slovenia