O nagradi

Nagrade Effie podeljuje žirija oglaševalcem in agencijam, ki so prek vodenega postopka prijav ter njihove dvostopenjske presoje nedvoumno in z argumenti dokazali neposredno povezavo med tržnim komuniciranjem ter doseganjem in preseganjem zastavljenih komunikacijskih, marketinških in poslovnih ciljev.

Nagrada Effie temelji na licenčnem dogovoru z  EFFIE Worldwide, Inc., tako da se poslanstvo, vizija in cilji slovenske nagrade Effie neposredno dopolnjujejo s splošnimi usmeritvami podeljevanja nagrad Effie, ki jih vsebuje licenčna pogodba. Effie nagrade je 1968 prvič podelila American Marketing Association (AMA) New York Chapter, Inc. in se trenutno izvaja v 40 državah na petih celinah.

Poslanstvo Effie
, nagrade za tržno-komunikacijsko učinkovitost, je spodbujanje strokovnosti, odličnosti in učinkovitosti pri uporabi tržno-komunikacijskih virov za doseganje komunikacijskih, marketinških in poslovnih ciljev v Sloveniji ter uveljavljanje komunikacijske stroke kot dokazljivo učinkovitega elementa marketinškega spleta.

Vizija Effie
 je postati uveljavljena slovenska nagrada s področja merljivih in dokazljivih učinkov tržnega komuniciranja glede na zastavljene komunikacijske, marketinške in poslovne cilje oglaševalcev ter postati strokovno-poslovna institucija referenčnega pomena. Arhiv nagrajenih akcij tržno-komunikacijske učinkovitosti predstavlja knjižnico  dobrih praks, ki postaja nepogrešljiv in referenčen vir znanj in spoznanj s področja komuniciranja in trženja. Skrbnik arhiva je Slovenska oglaševalska zbornica.

Cilji Effie, nagrade za tržno-komunikacijsko učinkovitost, so organizacija strokovno-izobraževalnih dogodkov o učinkovitosti tržnega komuniciranja za različne zadevne ciljne javnosti; kontinuirano komuniciranje, povezano z uresničevanjem poslanstva Effie; organizacija tekmovanja za nagrado Effie, vključitev čim večjega števila tržno-komunikacijskih akcij, objavljenih v razpisnem obdobju, v tekmovalni program; sestava kredibilne žirije in strokovno vodenje ocenjevalnih postopkov; donosno upravljanje Effie, in s tem soomogočanje učinkovitega dela Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ).