Effie Effectiveness Index

Svetovno razvrstitev Effie Effectiveness Index (EEI) najučinkovitejših agencijskih mrež, agencij, oglaševalcev in blagovnih znamk sta v letu 2011 uvedla Effie Worldwide, Inc., in Warc. EEI indeks odkriva in razvršča najbolj učinkovite agencije, oglaševalce in blagovne znamke glede na seštevek točk njihovih akcij, ki so se uvrstile med finalistke tekmovanja Effie in prejele nagrade.

V seštevek točk na Effie Effectiveness Index-u se uvrstijo vsi finalisti in nagrajenci iz vseh nacionalnih, regionalnih in svetovne nagrade Effie. Če ima več primarnih in sekundarnih agencij iz različnih držav pravico do točk za zmagovalni projekt ali projekt v finalu, bo nadrejena agencijska mreža na mednarodni ravni dobila točke le enkrat.

Število točk se razlikuje glede na vrsto nagrade, prav tako pa se število točk razlikuje glede na primarno in sodelujočo agencijo. 

Struktura točkovanja po Effie Effectiveness Index-u za leto 2016

Za primarne agencije, oglaševalce in blagovne znamke
Platinasti Effie – 12 točk
Zlati Effie – 8 točk
Srebrni Effie – 6 točk
Bronasti Effie – 4 točke
Effie finalist – 2 točki

Za sodelujoče agencije
Platinasti Effie – 6 točk
Zlati Effie – 4 točke
Srebrni Effie – 3 točke
Bronasti Effie – 2 točki
Effie finalist – 1 točka

V izvedbi Effie Slovenija 2014 so najbolj učinkovit oglaševalec, agencija in blagovna znamka bili nagrajeni s priznanjem za učinkovitost po EEI indeksu za največ osvojenih točk v izvedbi Effie 2014 v Sloveniji po metodologiji Effie Effectiveness Index.

Več informacij o strukturi točkovanja Effie Effectiveness Index najdete na spletni strani www.effieindex.com/about/.