Cenik

Višina prijavnine za posamezno akcijo je odvisna od datuma prijave akcije:

  • 440 EUR + DDV, če akcijo prijavite do vključno 2. oktobra 2018
  • 550 EUR + DDV, če akcijo prijavite med 3. in vključno 16. oktobrom 2018
  • 660 EUR + DDV, če akcijo prijavite med 17. oktobrom in vključno 26. oktobrom 2018
  • 770 EUR + DDV, če akcijo prijavite med 27. oktobrom in vključno 5. novembrom 2018

 

Cenovne ugodnosti Effie Slovenija 2018:

  • Prijaviteljem omogočamo brezplačno prijavo vsake pete akcije.
  • Prijaviteljem (bodisi primarna agencija ali oglaševalec), ki prvič prijavljate akcije na Effie Slovenija, omogočamo 20-odstotni popust na vse prijavljene akcije.
  • Ob prijavi iste akcije v dve različni kategoriji, pri čemer je ena prijava v izdelčni/storitveni kategoriji in druga v eni od posebnih kategorij, vam priznavamo 50-odstotni popust na drugo prijavo. POMEMBNO: pisna prijava mora biti obvezno vsebinsko prilagojena kategoriji v katero se prijavlja.
  • Če je naročnik oziroma podpisnik akcije, ki je prijavljena v kategorijo Družbeno dobro, neprofitna, nevladna ali vladna organizacija s področja družbenih iniciativ, dobrodelnosti, humanitarnosti in podobno, vam omogočamo 50-odstotni popust na prijavljeno akcijo.

Po evidentirani prijavi vam bomo izstavili račun, prijavnino pa nakažite najkasneje do 5. decembra 2018 na transakcijski račun Slovenske oglaševalske zbornice: NLB d. d., 02010-0053715074, sklic na 92018.

Popolno prijavo oddate na effie@soz.si.